Aktiviteter

Utifrån de riskanalyser som vi ständigt uppdaterar behöver vi förändra och även pausa vissa delar av vår verksamhet.
- Gudstjänster sker enbart via våra digitala kanal Youtube

I Betlehemskyrkan pågår vanligtvis varje vecka många aktiviteter som alla är en del i att manifestera Guds rike i Stockholm.

Tyvärr behöver vi pausa samtliga verksamheter