Alpha

Finns det någonting mer att upptäcka av livet eller handlar livet om att äta, sova, träna och sen slutligen dö. Det finns många frågor som dyker upp under livet. Frågor som rör vilka vi är, varför vi är här och vad som är meningen med livet. Brottas du med dessa eller andra frågor om tro, religion och livet? I så fall kan vi rekommendera dig att gå en Alpha-kurs.

Alpha-kursen är till för alla som vill fundera kring livets mening och lära sig mer om kristen tro i en öppen miljö. Varje träff inleds med en enkel måltid. Därefter hålls ett föredrag utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

Datum: ingen inplanerad kurs för tillfället.