Barn och familj

Barnen i Betlehemskyrkan

”Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal” Ords 22:6

Betlehemskyrkan vill att barnen ska få lära känna Jesus, ha roligt tillsammans och stöttas i sina liv.

Söndagsskola

Fokus på vår barnverksamhet ligger på söndagsskolan. Varje söndag under terminerna har vi söndagsskola för barn mellan 4 och 14 år. Vi inleder kl 11 tillsammans med alla vuxna på gudstjänsten på svenska eller tigrinja. Efter en stund går vi till söndagsskolgrupperna, där vi följer Salts material SKATTEN för de yngre barnen och olika ungdomsmaterial för de äldre. Vi vill att vår söndagsskola ska hjälpa barnen att lära känna Gud, Bibeln och sig själva.

Växthuset

Innan barnen börjar i söndagsskolan den höst de fyllt 4 år får de vara med sina föräldrar på gudstjänsten. För att underlätta finns det ett glasrum med högtalare längst bak i kyrksalen där barnen kan leka lugnt och föräldrar delta i gudstjänsten.

Workshops, läger & gudstjänster för alla åldrar

Ibland har vi workshops med sång, drama, etc. Även lägerdagar för barn dyker upp. Som sommar- och julavslutning för söndagsskolan brukar vi ha gudstjänst för alla åldrar, då hela församlingen, små och stora, svensk- och tigrinjatalande, är tillsammans och firar vem Gud är och vad han gjort för oss. Håll utkik här och i programmet!

Våren 2019: 

Jullovsskoj, torsdag 3 januari för dig som är 7-14 år. Vi börjar kl. 13.30 (ät lunch innan) med lära känna-lekar, sedan kan du välja på dans/sång, bakning eller spel/tevespel, vi kommer att bowla, äta pizza och avsluta med andakt, slut kl. 19.00. Anmäl till sofia.svensson@efs.nu eller till Sofia på 0738-284540, senast torsdag 20/12, ange ev. specialkost.

Mer info här

Vårens gudstjänster för alla åldrar: 20 januari, 9 juni 

Aktuellt Familj, förälder och ledare

Två lördagar i vår; 2/3 och 4/5, bjuder vi in till Föräldraforum i BK! Brunch, föredrag, samtal och bön. Läs mer här.

En trygg plats, kurs för alla ideella barn- och ungdomsledare i församlingen för att skapa goda förutsättningar att förebygga, upptäcka och handla vid misstanke om att barn och unga far illa. Nästa kurstillfälle: kommer i vår.

För både ledare och andra som möter barn i vardagen: den ekumeniska och nationella Barnledarkonferensen ”Jesus till barnen” äger rum i Uppsala den 15-17 mars. Meddela Sofia om du vill vara med! BK subventionerar avgiften för aktiva barnledare. Se program och information, och anmäl dig på barnledarkonferens.se

I vår kommer vi att ha två tillfällen för Ledarträning i BK: söndag 17/2 och 28/4 kl. 14.00-15.30

Är du mer nyfiken på vår barnverksamhet eller vill vara med som ledare? Kontakta vår barn- och ungdomsledare Sofia Svensson på sofia.svensson@betlehemskyrkan.com eller 0738-28 45 40.