Barn och familj

Barnen i Betlehemskyrkan

”Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal” Ords 22:6

Betlehemskyrkan vill att barnen ska få lära känna Jesus, ha roligt tillsammans och stöttas i sina liv.

Söndagsskola hemma under coronatider

På grund av de nya bestämmelserna för allmänna sammankomster som regeringen beslutade den 27 mars kommer Betlehemskyrkans gudstjänster inte att vara öppna för besökare. Istället satsar vi på att sända gudstjänsterna på svenska och tigrinja över respektive Facebook-sida. Det betyder att det heller inte är söndagsskola i Betlehemskyrkan tills vidare.

Varje vecka (oftast fredag) så skickar vår församlingskonsulent ut ett enkelt material att använda hemma. Det utgår ifrån SKATTEN-samlingen som vi brukar ha i Betlehemskyrkan och passar 4-10-åringar. Ni kan anpassa det för vad som passar er hemma.
E-post: sofia.svensson@efs.nu

- en PDF med punkter och ”manus” för samlingen

- Berättelse, bön, målarbild och pyssel/skapande av något slag, samt andra tips

- en Google Drive-länk där ni hittar filerna för samlingen såsom bildspel, rörelsesång-videos och målarbild

- en videohälsning från någon av söndagsskolledarna som delar tankar kring söndagens tema och ger uppdrag

OBS! Materialet får endast användas av oss som brukar vara i BK och ha SKATTEN och inte spridas vidare.

För er som brukar vara i vår mellanstadiegrupp, 11-14 år finns ett fantastiskt material nu att tillgå från Salt+. Det heter ”Käre Gud, jag har ett problem” och innehåller sex avsnitt med en film av och med unga, och samtalsfrågor. ni hittar det här.

Vi kristna är kyrka där vi är! Det är fantastiskt att kunna samlas för gudstjänst, men just nu behöver vi hjälpas åt att stoppa spridningen av Coronaviruset så vi får tillbe Gud på andra sätt. Kom gärna ihåg att be för varandra, och för vår församling och Sverige och världen!

Vill ni fortsätta ge kollekt till Barn i alla länder så kan ni Swisha direkt till BIAL: 123 421 68 91

Söndagsskola live

EFS Play kan ni hitta söndagsskolesamlingar med SKATTEN och Sofia Svensson att titta på tillsammans hemma! En påsksamling och en samling med tema ”När ni ber” finns nu uppe på EFS play. Där finns också andra barnsamlingar från andra EFS-kyrkor!

_____________________________________________________________________________

Söndagsskola

Fokus på vår barnverksamhet ligger på söndagsskolan. Varje söndag under terminerna har vi söndagsskola för barn mellan 4 och 14 år. Vi inleder kl 11 tillsammans med alla vuxna på gudstjänsten på svenska eller tigrinja. Efter en stund går vi till söndagsskolgrupperna, där vi följer Salts material SKATTEN för de yngre barnen och olika ungdomsmaterial för de äldre. Vi vill att vår söndagsskola ska hjälpa barnen att lära känna Gud, Bibeln och sig själva.

Växthuset

Innan barnen börjar i söndagsskolan den höst de fyllt 4 år får de vara med sina föräldrar på gudstjänsten. För att underlätta finns det ett glasrum med högtalare längst bak i kyrksalen där barnen kan leka lugnt och föräldrar delta i gudstjänsten.

Workshops, läger & kreativa gudstjänster

Ibland har vi workshops med sång, drama, etc. Även lägerdagar för barn dyker upp. Som sommar- och julavslutning för söndagsskolan brukar vi ha gudstjänst för alla åldrar, då hela församlingen, små och stora, svensk- och tigrinjatalande, är tillsammans och firar vem Gud är och vad han gjort för oss. Håll utkik här och i programmet!

Programpunkter för barn våren 2020: 

Himlaliv – en kreativ barngudstjänst som riktar sig till barn 4-12 år men där yngre och äldre också är välkomna. Här är vi tillsammans både barn och vuxna. Vi börjar i gemensam gudstjänst i kyrksalen, sedan går vi ner till Petrussalen och där introduceras dagens tema utifrån en Bibelberättelse. Det blir stationer med olika typer av skapande och så har vi ett firande med lovsång, bön och Bibel-berättelse. Vi avslutar med lunch och fika. Välkommen du som varit många gånger i kyrkan, och du som är nyfiken!
Datum: söndag 15 mars kl. 11.00–13.00

Gudstjänst för alla åldraren gudstjänst där den vanliga söndagsgudstjänsten möter söndagsskolesamlingen SKATTEN. Därmed blir det en kreativ gudstjänst för alla åldrar där vi får möta Gud i ordet, bönen, lovsången och sändningen.
Datum: 31 maj kl. 11.00, Pingstdagen: ”Jag utgjuter min ande”

Aktuellt Familj, förälder och ledare

Föräldraforum i BK!
Lunch, föredrag, samtal och bön.
Datum: Söndag 9 februari kl. 12.30–14.00
Läs mer här.

Barnledardag ”Jesus till barnen” INSTÄLLD
En regional barnledardagen som ordnas av söndagsskolenätverket ”Jesus till barnen”. Det blir föredrag, seminarier och mycket inspiration för dig som är barnledare i kyrkan eller på annat sätt möter barn i vardagen.
Datum: Lördag 25 april i Folkungakyrkan, Stockholm
Se info här.

En trygg plats
En kurs för alla ideella barn- och ungdomsledare i församlingen för att skapa goda förutsättningar att förebygga, upptäcka och handla vid misstanke om att barn och unga far illa. Nästa kurstillfälle: mars.

Är du mer nyfiken på vår barnverksamhet eller vill vara med som ledare? Kontakta vår församlingskonsulent Sofia Svensson på sofia.svensson@efs.nu eller 0738-28 45 40.