Barn och familj

Barnen i Betlehemskyrkan

”Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal” Ords 22:6

Betlehemskyrkan vill att barnen ska få lära känna Jesus, ha roligt tillsammans och stöttas i sina liv.

Söndagsskola

Fokus på vår barnverksamhet ligger på söndagsskolan. Varje söndag under terminerna har vi söndagsskola för barn mellan 4 och 14 år. Vi inleder kl 11 tillsammans med alla vuxna på gudstjänsten på svenska eller tigrinja. Efter en stund går vi till söndagsskolgrupperna, där vi följer Salts material SKATTEN för de yngre barnen och olika ungdomsmaterial för de äldre. Vi vill att vår söndagsskola ska hjälpa barnen att lära känna Gud, Bibeln och sig själva.

Växthuset

Innan barnen börjar i söndagsskolan den höst de fyllt 4 år får de vara med sina föräldrar på gudstjänsten. För att underlätta finns det ett glasrum med högtalare längst bak i kyrksalen där barnen kan leka lugnt och föräldrar delta i gudstjänsten.

Workshops, läger & gudstjänster för alla åldrar

Ibland har vi workshops med sång, drama, etc. Även lägerdagar för barn dyker upp. Som sommar- och julavslutning för söndagsskolan brukar vi ha gudstjänst för alla åldrar, då hela församlingen, små och stora, svensk- och tigrinjatalande, är tillsammans och firar vem Gud är och vad han gjort för oss. Håll utkik här och i programmet!

Hösten 2018: 

Församlingsdag på Åkerögården, lördag 22 september. Den här dagen är för alla i församlingen och det kommer att vara särskilda aktiviteter för barnen med bibel, sång, sport, skapande med mera!

Soul Children-workshopdag i Filadelfiakyrkan lördag 29 september för 10-18-åringar, sång, musik och gemenskap med hundratals andra ”tweens”! Se info: http://soulchildren.se/festival/, anmäl till Sofia senast 30/8, BK-PRIS: endast 250 kr!

Höstlovsskoj för dig som är 7-14 år, torsdag 1 november kl. 16.00-19.00. Med lek, tacos, film och andakt.

Jullovsskoj, torsdag 3 januari för dig som är 7-14 år. Vi börjar kl. 13.30 (ät lunch innan) med lära känna-lekar, sedan kan du välja på dans/sång, bakning eller spel/tevespel, vi kommer att bowla, äta pizza och avsluta med andakt, slut kl. 19.00. Anmäl till sofia.svensson@efs.nu eller till Sofia på 0738-284540, senast torsdag 20/12, ange ev. specialkost.
Mer info här

Höstens gudstjänster för alla åldrar: 23 september, och tredje advent 16 december. Tacksägelsesöndagen 14 oktober har alla söndagsskolgrupper en gemensam samling!

Aktuellt Familj, förälder och ledare

Två lördagar i vår; 2/3 och 4/5, bjuder vi in till Föräldraforum i BK! Brunch, föredrag, samtal och bön. Läs mer här.

En trygg plats, kurs för alla ideella barn- och ungdomsledare i församlingen för att skapa goda förutsättningar att förebygga, upptäcka och handla vid misstanke om att barn och unga far illa. Nästa kurstillfälle: kommer i vår.

Lördagen den 22 september har vi församlingsdag med hela församlingen, alla åldrar tillsammans, på Åkerögården. Se mer info här: (kommer)

Du som är ledare eller på annat sätt möter barn i vardagen! Boka redan nu in den ekumeniska och nationella barnledarkonferensen ”Jesus till barnen” som äger rum i Uppsala den 15-17 mars. barnledarkonferens.se

Ledarträning för ledare: söndag 17/2 och 28/4 kl. 14.00-15.00

Är du mer nyfiken på vår barnverksamhet eller vill vara med som ledare? Kontakta vår barn- och ungdomsledare Sofia Svensson på sofia.svensson@betlehemskyrkan.com eller 0738-28 45 40.