BK Ung

Ungdomssamlingar

Vi vill vara en positiv och kärleksfull mötesplats för ungdomar i Storstockholm. Självklart är även ungdomar utan en personlig tro välkomna! Vi träffas för att ha kul, fika och umgås för att lära känna varandra bättre. För att fördjupa vår relation till Gud och lära känna Jesus och livet med honom mer så har vi undervisning, bibelsamtal och andakt.

Vi är organiserade som en Salt-förening. Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation med syfte att unga ska lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. BK har en Salt-styrelse som är med och planerar verksamheten för barn och ungdomar i kyrkan. Läs mer om Salt här.

Vi har huvudsakligen aktivitet för ungdomar på söndagar och konfirmation. Läs vidare nedan.  

Söndagar kl 11 i samband med gudstjänst

Nu är terminen för vår ungdomssamlingar avslutad. I och med Covid-19 har vi inte haft fysiska träffar, vi hoppas vi kan ses igen till hösten!

Tips: undervisning för ungdomar finns att titta på saltplus.nu

På söndagarna börjar vi med att vara med på gudstjänsten på tigrinja eller svenska. Sedan åker vi upp till församlingsvåningen Utsikten för vår samling som innehåller undervisning och samtal, gemenskap och fika.

11-14 år (fr.o.m. 5:an): i vår går vi igenom röda tråden genom Gamla Testamentet och kommer börja med Nya testamentet. Gruppen ses varje söndag under terminerna (förutom skollov). Obs! Nu i coronatid så tipsar vi om ett material med videos och samtalsfrågor som ni kan använda i hemmet. Det heter ”Käre Gud, jag har ett problem” och hittas på saltplus.nu

15+ (fr.o.m. 9:an): Undervisningen utgår ifrån olika teman för fördjupning i tron. Det kan vara filmer, gästtalare eller annan form av undervisning. Ibland har vi olika ”happenings” med aktiviteter för att lära känna varandra bättre. Huvudledare för gruppen är Selam Yemane. Gruppen ses följande söndagar: 19/1, 2/2, 16/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 31/5.

Konfirmation för ungdomar

Konfa city

Hösten 2019 inleder vi ett samarbete med S:ta Clara kyrka för att tillsammans samla ungdomar som i år fyller 14 till 17 år. Det är konfirmation enligt Svenska kyrkans ordning, då EFS är en del av Svenska kyrkan. Varje fredag kl. 16.00-18.30 är det konfirmationsläsning med tid för fika och andakt. Vi kommer åka på läger och det är konfirmationsmässa den 14 juni. Läs mer här. ANMÄLAN STÄNGD för konfirmation 2020.

Ansvarig präst är Hans Stanley från S:ta Clara, med som ledare från BK är Sofia Svensson samt faddrar. Pastor Fetsum Natnael kommer också vara delaktig.

Konfirmationsläger på credo fjällgård

“JESUS ÄR VÄRLDENS LJUS”

Konfirmationslägret på Credo fjällgård i Transtrand är ett evangelisk-lutherskt upplevelsebaserat konfirmationsupplägg med fokus på personlig utveckling och tro som efterföljelse.

Datum för lägret 2020 är 18 juni–12 juli med konfirmation lördag 11 juli. Lägret omfattar tre och en halv veckas sommarläger, en förträff i aprill och en återträff i augusti året efter.

Fjällgårdens egen präst Lars Häggberg ansvarar för lägren tillsammans med ledare och faddrar.

Lägret arrangeras av Credo Fjällgård och EFS Mittsverige. Läs mer om lägret här.

Kontakt

Om du vill haka på någon av våra grupper för ungdomar eller veta mer kontaktar du vår församlingskonsulent Sofia Svensson via sofia.svensson@efs.nu eller 0738 – 28 45 40.