BK Ung

Ungdomssamlingar fredagar och söndag

Vi vill vara en positiv och kärleksfull mötesplats för ungdomar i Storstockholm. Självklart är även ungdomar utan en personlig tro välkomna! Vi träffas för att ha kul, fika och umgås för att lära känna varandra bättre. För att fördjupa vår relation till Gud och lära känna Jesus och livet med honom mer så har vi undervisning, bibelsamtal och andakt.

För ungdomar från årskurs 5 och uppåt erbjuds samlingar vissa fredagar. På söndagar är det en grupp för 11-14-åringar och en för dig som går i 9:an och uppåt i samband med gudstjänsten.

Fredagar kl 18.00 i Betlehemskyrkan 

Program för HT-19 kommer finnas här.

Ca varannan söndag kl 11 i Betlehemskyrkan:

På söndagarna börjar vi med att vara med på gudstjänsten på tigrinja eller svenska. Sedan åker vi upp till församlingsvåningen Utsikten för vår samling som innehåller undervisning och samtal, gemenskap och fika. Undervisningen utgår ifrån olika teman för fördjupning i tron. Det kan vara filmer, gästtalare eller annan form av undervisning. Ibland har vi olika ”happenings” med aktiviteter för att lära känna varandra bättre. Huvudledare för gruppen är Selam Yemane.

Program för HT-19 kommer här.

Om du vill haka på ungdomsgruppen eller veta mer kontaktar du vår församlingskonsulent Sofia Svensson via sofia.svensson@efs.nu eller 0738 – 28 45 40.