Covid -19 & BK

God fortsättning vill vi börja med att önska er alla som besöker oss.

Hoppas att årsslutet var bra och att början på det nya året inletts bra.  Ja, 2020 har varit ett år vi aldrig kunnat ana och vi vet fortfarande inte hur 2021 kommer se ut.

Covid -19 har gjort att Betlehemskyrkan har fått ställa om stora delar av verksamheten. För detaljerad information kontakta arbetsledare Robert Ojala el. styrelseordförande Gerwin Bos.

__________________________________________________

Vi vet att vi sagt det tidigare men vi säger det igen:
- Var noga med att stanna hemma när du bär symtom
- Undvik kommunaltrafik
- Var noga med handhygien.

___________________________________________________
Beslut angående verksamheter i Betlehemskyrkan:

Vi webbsänder gudstjänster via:
Gudstjänst på svenska: Youtube
Gudstjänst på tigrinja: Facebook
Givet myndigheternas nya rekommendationer från slutet av oktober uppmuntrar vi er att vara med på gudstjänsten via länk i första hand.

___________________________________________________

Visa omsorg om varandra;
ring ett extra samtal för att kolla läget. Tänk särskilt på personer över 70 år som råds till att begränsa kontakter med andra så långt som möjligt.
Bön;
tillsammans ber vi för Stockholm, för Sverige och världen, för de drabbade och de som arbetar hårt med situationen. På tisdagar har vi i EFS Mittsverige särskilt böneuppdrag.
Volontär;
meddela Marie Larsson i vår krisgrupp om du vill vara volontär och hjälpa till med att ringa församlingsmedlemmar, handla mat eller finnas tillgänglig i bön.
__________________________________________________
För mer information, håll dig uppdaterad via dessa sidor:
__________________________________________________
Fortsätt gärna att stötta Betlehemskyrkan ekonomiskt
Bankgiro: 239-0128, Plusgiro: 5 03 47-4
Swish: 123 163 9996