Covid -19 & BK

Covid-19 och Betlehemskyrkans verksamhet

Hemsidan uppdateras nu löpande med information utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv. Här kan du som besökare hålla koll på vad som gäller för just det evenemang du antingen har bokat eller planerat besöka/boka.

Vi kommer att självklart anpassa oss efter eventuella nya riktlinjer och agerar så snabbt det är möjligt på nya eller oförutsedda situationer.

OBS!
För er som hyr och vill hyra:
Se översikt på lokaler för att se maxantal vi i nuläget har – under rådande omständigheter.

Fysiska och livesända gudstjänster på både svenska och tigrinja från och med september 2020
Sedan mars livesände vi gudstjänster via facebookkanalerna: Betlehemskyrkan i Stockholm och Evangelical Lutheran Betlehem Church ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤትልሄም ቤ/ክ ስቶክሆልም

Från och med september har vi öppnat upp för fysiska gudstjänster med ett maxantal på 50 personer. Vi har har anmälningslänk där vi behöver anmäla oss. Vi blir uppsatta på en lista som sedan bockas av vid entrén på gudstjänstdagen. För detaljerad information betelehemskyrkan/aktiviteter/gudstjanst

Tiderna är förändrade:

Svensktalande gudstjänsten är söndag klockan 10.00
Tigrinjatalade gudstjänsten är det 12.00.

Gruppverksamheten
Söndagsskola, Tisdagsträffen, körerna, Bibelsamtal och Israelgruppen ställde in sina samlingar sedan mars men under september börjar vi öppna upp lite. Självklart med folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Öppen hemgrupp online, via Zoom träffas en gång i månaden. Är du intresserad, hör av dig till Tomas Edler på tomas.edler@gmail.com eller sms 0723-199719. Inget nytt datum är inplanerat.

Information
Ha gärna lite extra uppmärksamhet på våra informationskanaler (Nyhetsbrev och medlemsbrev via e-post, hemsidan, Facebook, Instagram). Kontakta oss om du vill få nyhetsbrev.

Om du har frågor om samlingarna på tigrinja kan du kontakta pastor Fetsum Natnael.

 

EFS riktlinjer och webbtjänster

Vi följer uppdateringarna från Folkhälsomyndigheten och EFS dagligen.
På EFS Facebook-sida finns dagligen andakter och via EFS play hittar du gudstjänster från andra EFS-sammanhang, filmer med bibelundervisning och reportage, samt söndagsskola.

 

Vad vi kan göra som gemenskap i kyrkan

-       Visa omsorg om varandra; ring ett extra samtal för att kolla läget. Tänk särskilt på personer över 70 år som råds till att begränsa kontakter med andra så långt som möjligt.

-       Bön; tillsammans ber vi för Stockholm, för Sverige och världen, för de drabbade och de som arbetar hårt med situationen. På tisdagar har vi i EFS Mittsverige särskilt böneuppdrag.

-       Volontär; meddela Marie Larsson i vår krisgrupp om du vill vara volontär och hjälpa till med att ringa församlingsmedlemmar, handla mat eller finnas tillgänglig i bön.


CoronaVirus – Tigrinya.pdf.pdf

Välkommen att höra av dig till oss i kollegiet om du behöver stöd på något sätt, se fliken Kontakta oss.

Fortsätt gärna att stötta Betlehemskyrkan ekonomiskt
Bankgiro: 239-0128, Plusgiro: 5 03 47-4
Swish: 123 163 9996
 

För mer information, håll dig uppdaterad via dessa sidor:

Denna sida är senast uppdaterad 20200622