Covid -19 & BK

_________________________________________________

Covid-19 och Betlehemskyrkans verksamhet!
Vår verksamhet och även vår uthyrningsverksamhet drabbas hårt av den rådande situation vi befinner oss i. Var rädda om er där ute.
EFS

__________________________________________________

Vi vet att vi sagt det tidigare men vi säger det igen:
- Var noga med att stanna hemma när du bär symtom
- Undvik kommunaltrafik
- Var noga med handhygien.

___________________________________________________
Beslut angående verksamheter i Betlehemskyrkan:

Vi webbsänder gudstjänster via:
Gudstjänst på svenska: Youtube
Gudstjänst på tigrinja: Facebook
Givet myndigheternas nya rekommendationer från slutet av oktober uppmuntrar vi er att vara med på gudstjänsten via länk i första hand.

Utifrån de riskanalyser som vi ständigt uppdaterar behöver vi förändra och även pausa vissa delar av vår verksamhet.
- Gudstjänster sker från och med 29/11 via våra digitala kanaler.
- Öppen kyrka – beslut återkommer vi med inom kort.
- Bibelsamtal – beslut återkommer vi med inom kort.
- Tisdagsträffen pausar sin verksamhet.
- Babyträffen pausar sin verksamhet.
- Uthyrningsverksamheten fortsätter för dem som redan är inbokade, under förutsättning att man är max 8 personer. Nya bokningar pausas.

___________________________________________________
Visa omsorg om varandra;
ring ett extra samtal för att kolla läget. Tänk särskilt på personer över 70 år som råds till att begränsa kontakter med andra så långt som möjligt.
Bön;
tillsammans ber vi för Stockholm, för Sverige och världen, för de drabbade och de som arbetar hårt med situationen. På tisdagar har vi i EFS Mittsverige särskilt böneuppdrag.
Volontär;
meddela Marie Larsson i vår krisgrupp om du vill vara volontär och hjälpa till med att ringa församlingsmedlemmar, handla mat eller finnas tillgänglig i bön.
__________________________________________________
För mer information, håll dig uppdaterad via dessa sidor:
__________________________________________________
Fortsätt gärna att stötta Betlehemskyrkan ekonomiskt
Bankgiro: 239-0128, Plusgiro: 5 03 47-4
Swish: 123 163 9996