Covid -19 & BK

Covid-19 och Betlehemskyrkans verksamhet

I och med den rådande situationen med Covid-19 och med extra drabbat läge i Stockholmsregionen behöver vi vidta särskilda åtgärder gällande vår verksamhet i Betlehemskyrkan.

Livesända gudstjänster
Sedan mars är endast medverkande i våra gudstjänster på plats i kyrkan och vi webbsänder live via våra facebookkanaler: Betlehemskyrkan i Stockholm och Evangelical Lutheran Betlehem Church ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤትልሄም ቤ/ክ ስቶክሆልም
Tiden är som vanligt på söndag klockan 11.00 för både den svensk- och tigrinjatalade gudstjänsten. Det finns även möjlighet att delta i ”digitalt kyrkfika”.
En gång i månaden välkomnar vi till kyrkan på nattvardsfirande i samband med den livesända gudstjänsten. Till dessa tillfällen är det föranmälan och information om detta skickas ut via nyhetsmejl och brev.

Friluftsgudstjänster på Svalkan – OBS föranmälan
I sommar firar vi gudstjänster utomhus på vårt sommarhem Svalkan sex söndagar. De kommer också att webbsändas. Se mer information här.

Gruppverksamheten
Söndagsskola, Tisdagsträffen, körerna, Bibelsamtal och Israelgruppen ställde in sina samlingar sedan mars. Träffar på tigrinja hålls online. Vi återkommer om programmet för hösten.

Öppen hemgrupp online, via Zoom träffas en gång i månaden. Nästa tillfälle är 12/8. Är du intresserad, hör av dig till Tomas Edler på tomas.edler@gmail.com eller sms 0723-199719.

Information
Ha gärna lite extra uppmärksamhet på våra informationskanaler (Nyhetsbrev och medlemsbrev via e-post, hemsidan, Facebook, Instagram). Kontakta oss om du vill få nyhetsbrev.

Om du har frågor om samlingarna på tigrinja kan du kontakta pastor Fetsum Natnael.

 

EFS riktlinjer och webbtjänster

Vi följer uppdateringarna från Folkhälsomyndigheten och EFS dagligen.

På EFS Facebook-sida finns dagligen andakter och via EFS play hittar du gudstjänster från andra EFS-sammanhang, filmer med bibelundervisning och reportage, samt söndagsskola.
 

Vad vi kan göra som gemenskap i kyrkan

-       Visa omsorg om varandra; ring ett extra samtal för att kolla läget. Tänk särskilt på personer över 70 år som råds till att begränsa kontakter med andra så långt som möjligt.

-       Bön; tillsammans ber vi för Stockholm, för Sverige och världen, för de drabbade och de som arbetar hårt med situationen. På tisdagar har vi i EFS Mittsverige särskilt böneuppdrag.

-       Volontär; meddela Marie Larsson i vår krisgrupp om du vill vara volontär och hjälpa till med att ringa församlingsmedlemmar, handla mat eller finnas tillgänglig i bön.


CoronaVirus – Tigrinya.pdf.pdf

Välkommen att höra av dig till oss i kollegiet om du behöver stöd på något sätt, se fliken Kontakta oss.

Fortsätt gärna att stötta Betlehemskyrkan ekonomiskt
Bankgiro: 239-0128, Plusgiro: 5 03 47-4
Swish: 123 163 9996
 

För mer information, håll dig uppdaterad via dessa sidor:

Denna sida är senast uppdaterad 20200622