Diakonalt arbete

Diakonalt arbete i Betlehemskyrkan

Den kristna tron manar oss att möta, älska och betjäna dem som finns i vår omgivning. Vi som är kristna längtar därför efter att låta mer av Guds goda vilja bli synlig i vår värld. I BK hoppas vi kunna få vara med och göra den här världen till en bättre plats för fler människor att leva på.

För närvarande arbetar vi som församling diakonalt på en organiserad nivå genom:

1) Betlehemskyrkans språkskola. En språkskola för nyanlända som syftar till att hjälpa individer att behärska det svenska språket bättre. Om du är intresserad av detta arbete kontaktar du Malina Abrahamsson på malina.abrahamsson@gmail.com Mer info finns på: http://www.betlehemskyrkan.com/sprakskola

2) Besöksgruppen. Det finns medmänniskor som av olika skäl och vid olika tillfällen i livet är i behov av medmänniskor som kommer hem till dem: det kan röra sig om äldre personer som har svårt att bege sig någonstans själv eller personer som för en kortare eller längre tid är på sjukhus. Vill du delta i detta arbete kontaktar du vår pastor Christoffer Abrahamsson på christoffer.abrahamsson@betlehemskyrkan.com eller 076-84 06 515.