Diakonalt arbete

Diakonalt arbete i Betlehemskyrkan

Den kristna tron manar oss att möta, älska och betjäna dem som finns i vår omgivning. Vi som är kristna längtar därför efter att låta mer av Guds goda vilja bli synlig i vår värld. I BK hoppas vi kunna få vara med och göra den här världen till en bättre plats för fler människor att leva på.

För närvarande arbetar vi som församling diakonalt på en organiserad nivå genom:

1) Besöksgruppen. Det finns medmänniskor som av olika skäl och vid olika tillfällen i livet är i behov av medmänniskor som kommer hem till dem: det kan röra sig om äldre personer som har svårt att bege sig någonstans själv eller personer som för en kortare eller längre tid är på sjukhus. Att få en kort pratstund, fika eller läsa bibeln och be tillsammans, kan betyda mycket! Vill du ingå i denna grupp och ensam eller tillsammans med någon mer göra besök vid ett eller fler tillfällen om året? Du avgör själv i vilken utsträckning du ska vara aktiv.

2) Öppen kyrka på onsdagar. Onsdagar under terminerna är kyrksalen öppen mellan klockan 11.00 och 18.00. Vid dessa tillfällen kan den som vill gå in i kyrksalen för att be, vara i lugn och ro eller kanske samtala med någon annan som är i kyrksalen. Vid dessa dagar behöver vi även hjälp med folk som kan vara på kyrktorget. Vill du hjälpa till? Kontakta Tommy Hagström på 0735- 91 91 73.