Digitalt kyrkkaffe på Zoom

Du är inbjuden till BK kyrkkaffe på ZOOM
Långfredag 2/4 från kl 12 och därefter varje söndag från kl 12.

Du kan ansluta via länk:
https://us02web.zoom.us/j/8405725705?pwd=Vm9sUE5Za080dVdvNU5oeS84Z3JyUT09

Du kan även öppna zoom och logga in med:
Mötes ID: 840 572 5705
Kod: bkkaffe

Kan du inte ansluta via länk eller log in kan du ringa in:
+46 850 539 728 Sweden
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5016 3827 Sweden
+46 8 5050 0828 Sweden
+46 8 5050 0829 Sweden
+46 8 5052 0017 Sweden
Mötes ID: 840 572 5705
Kod: 5016176