Eritreanska gruppen

ኮንፈረንስ ሕብረት ወንጌላዊት ሉተራዊት ኣብያተ
ክርስትያን ኤውሮጳ

ሚያዝያ 14-17- 2017

ስቶክሆልም ስዊድን

……….ምሳኡ ውን ኣተስኣና ኤፌ. 2፡6


Easter Conference United Wengelawit
Luthran Church of Eritreans In Europe

April 14-17- 2017
Stockholm Sweden

ዝካየደሉ ቦታ ወይ ስፍራ በዚ ዝስዕብ ናይ ኢንተርነት ተወከሱ።

Scandic Infra City

Kanalvägen 10
Upplands Väsby
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-infra-city


  • ካብ ዓርቢ ዕለት 14 ኪጅመር ኢዩ። ኣጋይሽ ኣብ ሰዓታት ናይ ንግሆ ናብ ሆቴል ምእታው ይጅምሩ። ምዝገባን ዕደላን ክፍልታት ይካየድ።
  • ድሕሪ ምሳሕ ሰዓት 16.00 ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ኣኼባ ይካየድ።
  • ድሕሪ ድራር ሌላ ኣጋይሽን መዛሙራትን ኣስተንትኖ ዓርቢ ስቕለትን ጸሎትን ክህሉ ኢዩ።
  • መደብ ቀዳምን ዚስዕብ ኣስተምህሮታትን ከምኡ ውን መደብ ሰንበትን ሰኑይን ብዝርዝር ተዳልዩ ኪቀርብ ኢዩ።

ዝርዝር ዋጋ ከምዚ ዚስዕብ ኢዩ።

ጠቕላላ ሕሳብ ን 3 ለይቲ መድቀሲን ከምእውን ቁርሲን ምሳሕን ድራርን

AgeዕደመSEK ክሮኖር€ Euro ዩሮ
ዓበይቲ
Adult
18 ወይ ካባኡ ንላዕሊ
18 or over
2125227
መንእሰያት
Youth
ካብ 14 ክሳዕ 18 ዘሎው
14 to 18 years of age
1800193
ቆልዑ
Children
ካብ 3 ክሳብ 13 ዘሎው
3 to 13 years of age
66571
ሕጻናት/ዕሸላት
Infants
ትሕቲ 2 ዓመት
below 2 years age
FreeFree

ካብዚ ንላዕሊ ተወሳኪ ሓበሬታ ምስ እትደልዩ በዚ ኣብ ታሕቲ ኣስማት ተሌፎን ተወከሱ።

ቀሺ ፍጹም ናትናኤል

0046-73569443
fetsum.natnael@efsmittsverige.org

ዳዊት ኪሮስ

0046-77559149
dawit.fre@gmail.com

ተመስገን ኢሰያስ

0046-739965008
tessayas@yahoo.com

እያሱ ተስፋይ

0046-707341864
eyassu_tesfay@hotmail.com

በዚ ዝስዕድ ናይ ፖስት ጅሮ ሕሳብ ክትከፍሉ ትክእሉ። ሙሉእ ሽም ከምእውን ሓበሪታ ኣብታ ትከፍሉላ ናይ ”ኮንፈረንስ” ኢልኩም ምልክት ግበሩላ።

Eritreansk Evangelisk Förening 4680233-6


Om Tigrinjagruppen

Tigrinjaverksamhet har en lång tradition i Betlehemskyrkan. Ungefär var tredje medlem är tigrinjatalande. Varje söndag firas gudstjänst på tigrinja i Petrussalen i Betlehemskyrkan kl 1100. Gruppen har täta kontakter med andra tigrinjatalande i Sverige, Norden och även utanför Norden. Gruppen har en egen tigrinjatalande pastor. Se också under rubriken ”Gudstjänster” i huvudmenyn.

Verksamheten som bedrivs av den eritreanska gruppen i Betlehemskyrkan har funnits i c:a trettio år. Initiativet till detta arbete togs i början av åttiotalet av Eden Haile, som tillsammans med en liten grupp eritreaner från den evangeliska kyrkan i Eritrea började träffas en gång i månaden i Betlehemskyrkan för att ha bibelstudier och bönestunder på tigrinja. Betlehemskyrkan blev den naturliga mötesplatsen i och med den historiska relationen mellan EFS och moderkyrkan i Eritrea. Den här lilla gruppen hade också förmånen att delta i de internationella gudstjänsterna som hölls en gång i månaden i Betlehemskyrkan på den tiden.

Gruppen ansåg snart att tiden mellan de efterlängtade mötena var för lång och bestämde sig för att träffas varje söndag i stället. Därmed började verksamheten inom gruppen att ta form. När verksamheten startade fanns det ingen annan organiserad kyrklig verksamhet riktad till den då växande eritreanska befolkningsgruppen. Den eritreanska gruppen i Betlehemskyrkan kände då ett ansvar gentemot hela befolkningsgruppen och öppnade dörren till alla och började därmed arbeta ekumeniskt. Detta har varit till stor välsignelse för alla eritreaner i Stockholm, och många har funnit ett hem och gemenskap i Betlehemskyrkan. Våra syskon som kom från andra församlingar ville nå ut till andra och startade så småningom egna verksamheter i andra kyrkor. I dag finns det flera församlingar som har verksamhet riktad till eritreaner.

Verksamheten i den eritreanska gruppen har till stora delar bedrivits på frivillig basis. Araya Ghebreegzihabiher, som gick bort för något år sedan, och Eden Haile har troget tjänat gruppen under alla år, både under perioder som anställda och som frivilliga. Under en period på två år fick den eritreanska gruppen förmånen att ha Ezra Gebremedhin som sin herde. Ezra har fortsatt tjäna gruppen genom regelbundna nattvardsgudstjänster helt frivilligt. Verksamheten har sedan länge letts av en äldstegrupp. Dessa och många andra har fungerat som stöttepelare i denna verksamhet som har betytt oerhört mycket för den eritreanska gruppen i Betlehemskyrkan och många andra som har kommit i kontakt med den. Under en viss tid bedrev gruppen regelbundna radioprogram på tigrinja, som nådde eritreaner i Stockholmstrakten. Dessa radioprogram sköttes av ungdomarna i gruppen.

Den eritreanska gruppen består av alla åldersgrupper, och gemenskapen har berikats av detta faktum. Verksamheten har haft ett mycket positivt inflyttande på våra ungdomars integration i det svenska samhället. Betlehemskyrkan och verksamheten i den eritreanska gruppen har blivit en trygghet och en källa för styrka. Vi tackar Gud för att våra ungdomar har vuxit i den här miljön för att bli välanpassade medborgare i samhället.