Förbönsämnen

Var gärna med och be för nedanstående böneämnen. Vi kommer även att trycka ut så de ligger i kyrkan.

Böneämne för EFS årsmöte
EFS och Salts årskonferens i Kalmar 2021
Hej vänner! Förra årets årsmöte och konferens, som skulle varit i Jönköping, blev som bekant helt digital. Nu står vi i förberedelserna inför årsmöte och årskonferens 2021 som kommer att vara i Kalmar. Det är beslutat att årsmötet ska sändas digitalt med livesändningar från Kalmar.
Om situationen ändras hoppas vi öppna upp för fysiska samlingar i lämplig omfattning. Det innebär att vi i dagsläget är osäkra på hur det kommer att bli i slutänden. Men vi hoppas att vi kan ses så många som möjligt. Salt och EFS Årskonferensen i Kalmar 13–16 maj har samma tema som i fjol. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jesaja 43:19 Salt och EFS vision är “Människor och samhällen förvandlade av Jesus”. Vi vet att vi tillsammans gör en hel del för att visionen ska bli verklighet på många olika sätt, inte minst i bön, därför vill vi kalla till bön för årsmötet och konferensen.
● Be att Covid 19 klingar av och att vi får ses så många som möjligt på årskonferens.
● Be att EFS årsmöte och årskonferens blir som Herren vill ha den.
● Be att vi får en ännu större kärlek till Jesus och Guds ord.
● Be att vi ska få en förnyad nöd för att människor ska få möta Jesus.
● Be att vi ska få se Salt och EFS vision bli verklighet i regioner, distrikt och vårt land. Inför den här konferensen har vi tänkt nyttja de digitala verktyg som vi lärt oss använda och kallar till bön på söndagskvällar 18.00-19.00 med början den 14 februari. Dessa bönesamlingar kommer att ledas av oss i förbönsgruppen.
Vi brukar ha 40 dagars bön inför konferensen. Under 40 dagars bönen kommer vi att be varje kväll från och med den 4 april mellan 18.00 -19.00 De bönesamlingarna kommer att ledas av bl.a. regionala missionsledare, saltkordinatorer, m.fl. samt av oss i förbönsgruppen.
Vi vill med detta brev uppmuntra dig att komma med på dessa digitala samlingar. Det är en fantastisk möjlighet att kunna be tillsammans över hela landet, kunna se varandra och bli uppmuntrade av det. Att vi får stå tillsammans i uppdraget att be för EFS och vår vision att nå ut. Alla böner behövs! Vi kommer att använda oss av Google Meet och länken hittar du på EFS hemsida efs.nu.
Klicka på den så ansluts du till bönesamlingen. Vill du meddela något eller har ett tilltal från vår Herre, kan du mejla det till konferensbon@efs.nu Herren välsigne dig! Varma hälsningar!
Förbönsgruppen Lillemor Persson, Kicki Löwenham, Mikael Artursson, Elisabeth West, Sandra Åhman

______________________________________________________________

Bönebrev för EFS 2021

Datum Böneämnen

14/2 Be att Covid 19 klingar av. Be att vi får ses så många som möjlig på årskonferensen och att konferensledningen Benner Löwenham Magnus Widholm RebeckaCada Kerstin Oderhem m.fl får klarhet i hur allt ska organiseras beroend på hur många som får samlas.

21/2 Be att EFS årsmöte och årskonferens blir som Herren vill ha den.

28/2 Be att vi får en ännu större kärlek till Jesus och Guds ord.

7/3 Be att vi får en förnyad nöd för att människor ska få möta Jesus.

14/3 Be att vi ska få se Salt och EFS vision bli verklighet i regioner,distrikt och vårt land.

21/3 Be för Kom In och alla involverade tekniker att de ska få kraft och glädje i uppgiften.

28/3 Be för alla som på något sätt är involverade i konferensen, att de ska känna glädje och inspiration i uppgiften.

4/4 Be för söndagens tema EFS och Salts vision ska bli verklighet, regioner och distrikt i vårt land

5/4 Be om att konferensen får bli en helg där Herrens vilja med EFS ska bli tydlig.

6/4 Be om välsignelse över allt praktiskt arbete inför och under konferensen och att varje volontär får tjäna med glädje.

7/4 Be om att Jesu namn får bli upphöjt genom konferensen

8/4 Be för musiker, sångare och lovsångsledningen av ”Hope for this nation”. Be om blodets beskydd och om den helige Andes utrustning för att leda Guds folk i tillbedjan.

9/4 Be för barnen och ledarna i vår rörelse. Att de får ny kraft, glädje och lära känna Jesus.

10/4 Be för torsdagens gudstjänster och samlingar, Magnus Widholm, Marie-Louise Nilsson, Rebecca Stigheim, Erik Johansson.

11/4 Be för att varje konferensdeltagare ska väckas inför Jesu ord och konferensens tema: ”Se, jag gör allting nytt!”

12/4 Be för den unga generationen. Be att de blir rustade och uppmuntrade i sin kallelse.

13/4 Be för vår internationella mission och våra systerkyrkor. Att de blir välsignade och får ny frimodighet till att förkunna evangeliet för alla folk

14/4 Be för Soul Children, Skatten, Scouterna och andra barn och ungdomsverksamheter.

15/4 Be för det tekniska teamet inför konferensen och att allt får falla på plats.

16/4 Be för James Starr som leder bibelstudier fredag, lördag, söndag morgnarna.

17/4 Be för årsmötets första dag. Be för alla ombud, för presidium och för styrelseval. Tacka Gud för det år som gått.

18/4 Be för panelsamtal och seminarier: Cornelia Forsberg och Sanna Välipakka, Marie-Louise Nilsson, Annahita Parsan, Kerstin Oderhem, Rebecka Stigheim och Sofia Svensson.

19/4 Be för lovsångsteamet ”Hope for this nation” Sanna Välipakka, mfl om lyhördhet för Helige andes ledning och frimodighet.

20/4 Be för konsert med Erik Tilling fre kväll och mötesledare Bertil Åhman

21/4 Be för gemenskap och inspiration för alla deltagare i konferensen, oberoende av var vi befinner oss

22/4 Be för alla mötesledare: Magnus Widholm, Marie-Louise Nilsson, Lucas Mellergård, Lennart Albertsson, Martin Alexandersson, Magnus Persson, Mia Ström.

23/4 Be för fredagens gudstjänster och förkunnarna Annahita Parsan och Johanna Björkman

24/4 Be för årsmötets andra del. Be om mod och vishet för verksamhetsplan, budget och motionsberedning. Be för styrelsen.

25/4 Be för alla förebedjare om lyhördhet och Andens vägledning i bön och samtal. Be för alla som kommer att söka förbön, om beröring och helande.

26/4 Be för konferensens morgonböner och gruppen som leder dem.

27/4 Be för alla som kommer att följa web-sändningarna på EFS-play.

28/4 Be om att den vecka som kommer skall göra ett bestående intryck i Kalmar såväl som i vårt land. Tacka Gud för att kristna konferenser får arrangeras i staden under Kristi Himmelfärdsdags helgen.

29/4 Be för lördagens gudstjänst med förkunnaren Anders-Petter Sjödin och dansgruppen ”Move for you”.

30/4 Be för de nya präster som sänds ut i tjänst för Guds rike

31/4 Be för evangelisationen under konferensen: torgmöte med Lukas Mellergård, Salt-team och dansgrupp.

1/5 Be för KomIn och det tekniska teamet inför konferensen: Magdalena Vogt, Dan Woodrow, Göran Axelsson mfl.

2/5 Be för att den Helige Ande får göra sitt verk under konferensen och att vi får vara lyhörda

3/5 Be för söndagens gudstjänst och förkunnaren Kerstin Oderhem

4/5 Be för alla som samlats dessa bönekvällar och att detta nätverk får fortsätta växa

5/5 Be för vårt land, pandemin och sjukvårdspersonal. Be att människor söker sig till Jesus.

6/5 Be att vi får en större kärlek till Jesus och Hans ord.

7/5 Be att vi får en förnyad nöd för att människor skulle möta Jesus

8/5 Be att människor och Sverige ska bli förvandlade av Jesus

9/5 Be för vår missionsföreståndare Kerstin Oderhem och Sverige-chef Mia Ström 10/5 Be för våra regionala missionsledare Henrik Näslund, Mats Lindberg DF, Mikael Artursson, RM Mittsverige, Mikael Landgren, Magnus Widholm och Lennart Albertsson

11/5 Be för Salts generalsekretare Rebecka Stigheim och bitr. generalsekreterare Amanda Vadian

12/5 Be för alla praktiska uppgifter med i ordningsställandet av konferenslokaler. Be att hela konferensen får ske till Jesu ära! Be om välsignelse för Lorensbergskyrkan, Domkyrkan och Vasakyrkan.

_______________________________________________________________

Tidigare böneämnen:

från styrelsen till Betlehemskyrkan i januari!

 • Be för Minna Lindegård som är nyanställd och jobbar på Utsikten. Be att hon snabbt ska få komma in i arbetet på Utsikten och i kollegiet.

 • Be för KonfaCity som vi hoppas ska komma igång i januari och för ungdomsverksamheten som nu sker på Zoom.

 • Be för Elias och Sophia Tranefeldt som återvänder från missionsfältet. Be gärna för att de ska känna sig välkomna tillbaka och kan komma vänja sig vid svenska samhället och kulturen igen. Be också att barnen ska trivas i skolan.

 • Be för att vi snart ska få anordna fysiska gudstjänster igen.

 • Be för gemenskap i församlingen trots restriktionerna.

 • Be för julfirande i EFS systerkyrkor och EFS samarbetsorganisationer som vill vara en god kraft i de samhällen där de verkar. Be särskilt för sjukhuset i Padhar som har Covid-avdelning.

 • Be för den politiska situation i Tanzania, där demokratiska brister finns, och Etiopien där det är stridigheter i norra och västra Etiopien, för människor som drabbas och förts på flykt.

 • Be för vårt kollegium. Många har semester under mellandagarna. Att de ska få ha en God Jul och ledighet och att de ska få hämta ny kraft och inspiration för sitt arbete.

 • Be för styrelsens arbete med budgetplanering, verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering.

 • Be för EFS Mission som nu söker nya missionärer och lärare till missionärsbarn. Be att Gud leder rätt personer att söka tjänsterna.

 • Be för vår församling och de två gudstjänstfirande gemenskaper som vi har. Be att vi ska vara till välsignelse för varandra, växa närmare varandra och tillvarata den rika diversitet vi har.

Gud välsigne dig!
//Styrelsen

Böneämnen för församlingen : FRID

Johannesevangeliet 14:27 : Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

Här är konkreta ämnen som vi kan be för…

 • Be om frid för BK och andra församlingar.
 • Be om inre frid för hela församlingen speciellt i denna tid med corona.
 • Be om Guds frid för alla oroliga människor.
 • Be om frid för Etiopien, “det är krig mellan Tigray-folket och Etiopiska regeringen”, be för folket som blir drabbade av kriget.
 • Be om frid för andra konflikter mellan olika länder.
 • Be om frid i konflikter i släkt och familj.
 • Be om frid för konflikt mellan generationer.
 • Be om frid för konflikt på grund av rasism.