Församlingskväll

En gång i månaden välkomnar vi till församlingskväll i Betlehemskyrkan. Det är ett tillfälle att lära känna varandra lite mer, att få undervisning och samtala utifrån aktuella ämnen.

Våren 2018 har församlingskvällarna temat ”Liturgi”
Människan benämns ibland som homo sapiens, den tänkande människan. Sett ur ett bibliskt perspektiv kanske vi bättre förstås som homo adorans, den älskande människan. Vi formas utifrån vad vi älskar. I vår tid finns det mycket som vill forma oss genom att påverka vad vi gör. I kyrkan gör vi praktiker och liturgier som är tänkta att forma oss, men i samhället finns det också sådant som vill forma oss, våra liv och våra hjärtan. Under våren kommer vi tala om liturgin i samhället, kyrkan och våra hem. Kvällarna är öppna både för medlemmar och andra som är intresserade.

Datum och teman för församlingskvällarna
7/2 Liturgin i kyrkan – Varför gör vi som vi gör?

7/3 Liturgin i samhället – Påtryckningar och påverkningar

11/4 Liturgin i hemmet – Om vardagsvanor

Kvällarnas upplägg
17.15 Kvällsmässa i kyrksalen
18.00 Måltid på Utsikten
18.45 Kvällens tema
20.15 Avslutning med bön och sång
20.30 Avslut

Anmäl till anmalan@betlehemskyrkan.com, Utsikten på 08-441 85 26 eller på Facebook senast söndagen innan respektive församlingskväll.