Församlingskväll

En gång i månaden välkomnar vi till församlingskväll i Betlehemskyrkan. Det är ett tillfälle att lära känna varandra lite mer, att få undervisning och samtala utifrån aktuella ämnen.

Tema ”Liturgi”
Vårens tre första församlingskvällar har temat liturgi – i kyrkan, i samhället och i hemmet. Människan benämns ibland som homo sapiens, den tänkande människan. Sett ur ett bibliskt perspektiv kanske vi bättre förstås som homo adorans, den älskande människan. Vi formas utifrån vad vi älskar. I vår tid finns det mycket som vill forma oss genom att påverka vad vi gör. I kyrkan gör vi praktiker och liturgier som är tänkta att forma oss, men i samhället finns det också sådant som vill forma oss, våra liv och våra hjärtan. Under våren kommer vi tala om liturgin i samhället, kyrkan och våra hem. Kvällarna är öppna både för medlemmar och andra som är intresserade.

Datum och teman för församlingskvällarna om liturgi
7/2 Liturgin i kyrkan – Varför gör vi som vi gör?

7/3 Liturgin i samhället – Påtryckningar och påverkningar

11/4 Liturgin i hemmet – Om vardagsvanor

Vårens sista församlingskväll – EN FILMKVÄLL onsdag 23 maj
Vi inleder med att ta mat och under tiden vi äter kommer vi se en film tillsammans. Efteråt samtalar vi om filmen utifrån ett kristet perspektiv. Vad säger den om synen på människan, samhället, Gud och den här världen?

Kvällens upplägg
18.00 Måltid på Utsikten, kostnad 50 kr
18.15 Filmvisningen börjar
20.00 Samtal om filmen
20.30 Avslut

Klockan 17.15 är det en enkel mässa i kyrksalen som du är välkommen att börja kvällen med.

Anmäl till anmalan@betlehemskyrkan.com, Utsikten på 08-441 85 26 eller på Facebook senast söndagen innan respektive församlingskväll.