Gudstjänst

Välkommen till nattvardsgudstjänst i Betlehemskyrkan!

Söndagen 30/8 kl. 11.00
12 söndagen efter trefaldighet, “Friheten i Kristus”
Liturg/Predikan: Robert Ojala
Musik: Maria Nordenback-Kress

Söndagens texter hittar du på
http://www.kyrkoaretstexter.se
#skatten #bksthlm #efs #amazinggrace #efsriks #efsplay #efs

Vår verksamhet fortsätter men under anpassade former i enlighet med rådande föreskrifter och Folkhälsomyndighetens direktiv.

50 personer är maxantal inkluderat deltagare och medverkande!

OBS! Här kommer viktig information kring riktlinjer i anmälan.

- Incheckningen är viktig: Du uppger namn till dörrvärden som bockar av att du anlänt.
- Senast 10.50 behöver du ha skrivit in dig, annars förlorar du din plats. 
- Om du inte anmält dig så kan du till dörrvärden lämna ditt namn och bli uppsatt på en kölista. Klockan 10.50 kommer denna lista att börja tas av – under förutsättning att det finns personer som inte kommit i tid.
- Om du bokar in åt någon annan är det viktig att du förmedlar denna information.
Det är först till kvar som gäller!
För att kunna fortsätta med denna fantastiska möjlighet att kunna ses, är det viktigt att vi alla tar ansvar och följer dessa riktlinjer.
_____________________________________________________________
Om du vill avboka kan du kontakta Martin Bengtsson på 0708-40 32 34.
Varmt välkomna!

Länken för att anmäla dig finner du här:
lägges upp onsdagen före aktuell söndag

Varmt välkomna!

________________

Gudstjänst på svenska:
Betlehemskyrkan i Stockholm på Facebook
EFS Play

Gudstjänst på tigrinja:
Evangelical Lutheran Betlehem Church ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤትልሄም ቤ/ክ ስቶክሆልም

Fortsätt gärna att stötta Betlehemskyrkan ekonomiskt med din kollekt
Bankgiro: 239-0128, Plusgiro: 5 03 47-4

Swish: 123 163 9996