Gudstjänst

WEBBSÄNDA GUDSTJÄNSTER FRÅN BETLEHEMSKYRKAN

24/5 Välkomna till söndagens webbgudstjänst:
Söndagen före pingst
Tema: ”Hjälparen kommer”
Information om söndagsskolan hittar du via vår hemsida
”Jag har myc­ket mer att säga er men ni förmår in­te ta emot det nu. Men när han kom­mer, san­ning­ens an­de skall han vägle­da er med he­la san­ning­en. Han skall in­te ta­la av sig själv ut­an förkun­na det han hör och låta er ve­ta vad som kom­mer att ske. Han skall förhärli­ga mig ty av mig skall han ta emot det han låter er ve­ta. Allt vad Fa­dern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er ve­ta.
Joh 16:12-15
11.00
Liturg & predikant: Tommy Mellberg
Musik: Helena Alin m. team.
Livestreaming: Jonatan Victor
Kyrkvärd: Clas Jönsson:
Vaktmästare: Pär Sundkvist
Söndagens texter hittar du på svenskakyrkan.se för kyrkoårets bibeltexter.
#skatten #bksthlm #efs #amazinggrace #efsriks #efsplay #efs

På grund av de bestämmelserna som regeringen beslutade den 27 mars för allmänna sammankomster kommer Betlehemskyrkans gudstjänster inte att vara öppna för besökare. Endast medverkande i gudstjänsten kommer att vara på plats i kyrkan. Istället satsar vi på att sända gudstjänsten på svenska här över vår Facebook-sida, tiden är som vanligt på söndag klockan 11.00. Detta gäller tills vidare. Håll dig uppdaterad om ändringar sker!Välkomna till söndagens webbgudstjänst:

Det går även att se gudstjänsterna på efsplay.nu

                        

Fortsätt gärna att stötta Betlehemskyrkan ekonomiskt med din kollekt

Bankgiro: 239-0128, Plusgiro: 5 03 47-4
Swish: 123 163 9996

Gudstjänst på tigrinja går att se via Facebook-sidan för vår eritreanska grupp här.

Läs mer information om gudstjänsten, hur Coronaviruset påverkar BK och hur du kan finnas med och visa andra omsorg här.

—————————————————————————————————————

Gudstjänster på svenska

På söndagar kl 11.00 samlas vi till gudstjänst för alla som vill delta! Gudstjänsten är på många sätt församlingens höjdpunkt. Här möts människor från olika generationer och med olika bakgrund för att tillsammans möta den levande Guden. En gudstjänst i Betlehemskyrkan brukar innehålla lovsång, psalmer, bibelläsning, predikan, bön samt nattvard och för barnen finns det söndagsskola. Efter gudstjänsten inbjuds alla till gemenskap och fika. Se detaljerat program under ”Program” i huvudmenyn.

Gudstjänster på tigrinja

Vi har även en eritreansk gudstjänst på tigrinja på söndagar kl 11.00. Kontakta pastor Fetsum Natnael för mer information om denna.