Gudstjänst

 

Söndag 16/5 kl. 11
Söndagen före pingst – Hjälparen kommer!

“Herrens ögon ser till dem

som vördar honom,
till dem som hoppas på hans nåd”
Ps. 33:18

Medverkande: Robert Ojala & Petter Alin
Vi välkomnar till att både närvara via länk och fysiskt på plats.
OBS! Det går dessvärre denna vecka inte att anmäla sig på någon länk.
Denna vecka blir det ”först till kvar” som gäller.

Varmt välkomna!

_____________________________________________________

TIDIGARE GUDSTJÄNSTER:

SKÄRTORSDAG

18.30 Skärtorsdagsgudstjänst med nattvard

19.30 Skärtorsdag – nattvardstillfälle

19.45 Skärtorsdag – nattvardstillfälle

20.00 Skärtorsdag – nattvardstillfälle

20.15 Skärtorsdag – nattvardstillfälle

LÅNGFREDAG

11.00 Långfredagsgudstjänst
Framförandet av ”Jesu sju ord på korset” av Joseph Haydn gör Christian Bergqvist, Roland Kress, Jakob Ruthberg och Astrid Lindell) tillsammans med predikant Robert Ojala. Stråkkvartetten är förinspelad och kommer att visas upp på väggen i kyrkan.

PÅSKDAGEN

11.00 Påsksöndagsgudstjänst

Vid frågor ring Robert Ojala 073-8569441

Delta i digitalt kyrkkaffe på zoom efter gudstjänsten

___________________________________________________________

Fortsätt gärna att stötta Betlehemskyrkan ekonomiskt med din kollekt
Bankgiro: 239-0128, Plusgiro: 5 03 47-4
Swish: 123 163 9996

Gud välsigne din gåva!