Gudstjänst

INFO 27/3: INGEN GUDSTJÄNST I BETLEHEMSKYRKAN

På grund av de nya bestämmelserna för allmänna sammankomster som regeringen beslutade i dag den 27 mars kommer Betlehemskyrkans gudstjänster inte att vara öppna för besökare. Endast medverkande i gudstjänsten kommer att vara på plats i kyrkan. Istället satsar vi på att sända gudstjänsten på svenska här över vår Facebook-sida, tiden är som vanligt på söndag klockan 11. Detta gäller tills vidare.

Fortsätt gärna att stötta Betlehemskyrkan ekonomiskt med din kollekt
Bankgiro: 239-0128, Plusgiro: 5 03 47-4
Swish: 123 163 9996

Inte Facebook?: Har du inte möjlighet att se sändningen via Facebook så sänder EFS riks gudstjänst varje söndag via EFS play från olika EFS-kyrkor, klicka här.

Läs mer information om gudstjänsten, hur Coronaviruset påverkar BK och hur du kan finnas med och visa andra omsorg här.

Gudstjänster på svenska

På söndagar kl 11.00 samlas vi till gudstjänst för alla som vill delta! Gudstjänsten är på många sätt församlingens höjdpunkt. Här möts människor från olika generationer och med olika bakgrund för att tillsammans möta den levande Guden. En gudstjänst i Betlehemskyrkan brukar innehålla lovsång, psalmer, bibelläsning, predikan, bön samt nattvard och för barnen finns det söndagsskola. Efter gudstjänsten inbjuds alla till gemenskap och fika. Se detaljerat program under ”Program” i huvudmenyn.

Gudstjänster på tigrinja

Vi har även en eritreansk gudstjänst på tigrinja på söndagar kl 11.00. Kontakta pastor Fetsum Natnael för mer information om denna. 

För att läsa söndagens texter kan du se Kyrkoårets texter eller på Svenska kyrkans sida för kyrkoårets bibeltexter, där även information om söndagen finns.