Gudstjänst

Gudstjänster på svenska

På söndagar kl 11.00 samlas vi till gudstjänst för alla som vill delta! Gudstjänsten är på många sätt församlingens höjdpunkt. Här möts människor från olika generationer och med olika bakgrund för att tillsammans möta den levande Guden. En gudstjänst i Betlehemskyrkan brukar innehålla lovsång, psalmer, bibelläsning, predikan, bön samt nattvard och för barnen finns det söndagsskola. Efter gudstjänsten inbjuds alla till gemenskap och fika. Se detaljerat program under ”Program” i huvudmenyn.

Gudstjänster på tigrinja

Vi har även en eritreansk gudstjänst på tigrinja på söndagar kl 11.00. Kontakta pastor Fetsum Natnael för mer information om denna.

För att läsa söndagens texter kan du se Kyrkoårets texter eller på Svenska kyrkans sida för kyrkoårets bibeltexter, där även information om söndagen finns.