Hemgrupp

Under Covid -19 har vi fått ställa om samtliga verksamheter!
Detta innebär att våra hemgrupper har fått tänka om. Vi uppmuntrar dock till två satsningar vi gjort:
1. Samlas med avstånd, kanske ute nu under sommaren och varför inte boka in er på Svalkan en kväll. Grilla, bada, läsa bibeln och be. Kan det bli bättre? Kontakt i så fall Johan Gunnarsson i styrelsen för bokning och mer information.
Men för dem som inte har möjlighet finns nu ett annat alternativ:
2. Det har startats en ÖPPEN HEMGRUPP ONLINE VIA ZOOM
Gruppen ”träffas” en gång i månaden och vår förhoppning är att fler hemgrupper hakar på – så att alla kan vara med i en hemgrupp regelbundet.
Nästa hemgrupp online är 12/8 kl 19.00-20:30. 
Hör av dig till Tomas Edler på tomas.edler@gmail.com eller sms 0723-199719
så får du all information du behöver.
Vi ser fram emot att mötas – Välkommen!
______________________________________________________

Betlehemskyrkans tanka kring hemgrupp och samling i mindre grupper!

Att gå på gudstjänst regelbundet är bra, men vi tror att man som kristen också behöver en närmare, personligare gemenskap med andra kristna än vad man får på en söndagsgudstjänst. Därför har vi hemgrupper i Betlehemskyrkan.

En hemgrupp är precis vad det låter som – en grupp som träffas hemma hos någon. Det kan vara hemma hos samma person varje gång eller hos olika – det är upp till gruppen – men syftet är detsamma: Att få en närmare gemenskap med några i församlingen.

Hemgruppsarbetet i Betlehemskyrkan är utformat med utgångspunkt i tre grundpelare: bönen, Bibeln och gemenskapen. Vi tror att alla tre är lika viktiga, och att de växer av att kombineras. Att lära känna någon inte bara när det gäller hur den är i vardagslivet, utan även hur den tänker när den läser Bibeln, kan vara en omvälvande upplevelse. Och vi har mycket att lära av varandra.

Hemgrupperna träffas varje eller varannan vecka. En gång i månaden samlas alla hemgrupper till församlingskväll i Betlehemskyrkan.

Vi är även i uppstartsfas för arbete med kluster, vilket är en missionell gemenskap som samlas kring ett gemensamt intresse (passion), en gemensam typ av individer (people) eller ett gemensamt ställe (place). För närvarande finns det en klustergrupp som arbetar med ensamkommande flyktingar.

Vill du vara med i en hemgrupp eller ett kluster kontaktar du Johanna Pellby, johanna.pellby@gmail.com