Israelgruppen

Betlehemskyrkans Israelgrupp är en öppen grupp, som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i hela Storstockholm. Intresset för Israel och de kristnas judiska arv förenar kristna över alla samfundsgränser. Våra inbjudna föreläsare belyser ämnen med betoning på sambandet mellan Nya testamentet och den hebreiska bibeln, våra judiska rötter, profetior i Gamla testamentet, antisemitism, landet och folket Israel med mera. Vi samlas i regel var tredje fredag.

___________________________________________________________________

TYVÄRR ÄR VI TVUNGNA ATT MEDDELA ATT VÅR FÖRSTA SAMLING 28/8 BEHÖVER STÄLLAS IN. Håll utkik här på hemsidan för uppdateringar.

____________________________________________________________________

Kvällarna har följande upplägg:
18.00 Enkel salladsbuffé, kaffe och gemenskap.
19.15 Föredrag med efterföljande frågestund.
21.00 Avslutande bön om välsignelse över Israel.

Vårterminens samlingar:

OBS – pga den rådande situationen med Covid-19, coronaviruset, så behöver vi tyvärr ställa in kommande träffar med Israelgruppen. Vi tar sikte på hösten!

31/1 ”Född 1934 i Berlin! Jag och min släkt under Förintelsens år”. Peter Haas, historiker och lärare

14/2 ”Tu Bishvat, trädens nyår – vad betyder det?” Bengt Mosesson, Judiska församlingen

6/3 ”Skillnaden mellan judendom – kristendom och tidsfaktorn”. Bo Krister Ljungberg, teol. dr. och folkhögskollärare.

27/3 ”Den samariska kvinnan i Bibeln och våra textuella trakasserier”. Jesper Svartvik, docent och stiftsteolog

17/4 ”Dödahavsrullarna – och nu även på svenska”. Björn Frennesson, präst och teol. dr.

8/5 ”Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod fyller 100 år– uppbyggnaden av Israel då och nu”. Ulf Cahn, generalsekreterare Keren Hayesod.

29/5 ”Himmelska budbärare vid vår sida – om änglar och andliga väsen i Bibelns världar”. Camilla von Heijne, lektor och teol. dr.

Samlingarna arrangeras som kulturaftnar i samarbete med Sensus studieförbund.