Israelgruppen

Betlehemskyrkans Israelgrupp är en öppen grupp, som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i hela Storstockholm. Intresset för Israel och de kristnas judiska arv förenar kristna över alla samfundsgränser. Våra inbjudna föreläsare belyser ämnen med betoning på sambandet mellan Nya testamentet och den hebreiska bibeln, våra judiska rötter, profetior i Gamla testamentet, antisemitism, landet och folket Israel med mera. Vi samlas i regel var tredje fredag.

Kvällarna har följande upplägg:
18.00 Enkel salladsbuffé, kaffe och gemenskap.
19.15 Föredrag med efterföljande frågestund.
21.00 Avslutande bön om välsignelse över Israel.

Höstterminens samlingar:

20/9 Det profetiska Israel. Ulf Koppelman, pastor.

11/10 Hur kan det finnas antisemitism efter förintelsen? Svante Weyler, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism.

8/11 Patriarkerna. Hans Hansson, Frälsningsarmén.

6/12 Bibelns berg. Gertrud Lindby, Israelgruppen.

Samlingarna arrangeras som kulturaftnar i samarbete med Sensus studieförbund.