Israelgruppen

Betlehemskyrkans Israelgrupp har blivit en ekumenisk öppen grupp, som samlar kristna deltagare från många olika kyrkor och samfund i hela Storstockholm. Intresset för Israel och de kristnas judiska arv förenar kristna över alla samfundsgränser.

Detta gör vi i Israelgruppen:

Vi samlas var tredje fredag uppe på Café Utsikten. Där äter vi en enkel måltid, lyssnar på föredrag, samtalar och ger tillfälle till frågor. Föredragshållarna varierar. Det kan vara någon av konsulenterna från riksorganisationen Shalom över Israel-Löfteslandet, någon pastor eller präst som är insatt i sådana här ämnen eller någon från judiskt håll, som gästar oss. Det kan också vara någon som besökt Israel och visar bilder. I Israelgruppen studerar vi bland annat vad som händer i Israel vilket är ständigt aktuellt. Vi studerar också återkommande de judiska helgerna och deras betydelse för oss kristna. Vi har exempelvis mycket att lära av peesash och Simchat Torah.

Våra judiska rötter:

Men varför heter det just ”Israel-gruppen”? Är det ett politiskt ställningstagande? Nej, men i Israel lever dualismen mellan judendomen och kristendomen på ett unikt sätt. Som grupp belyser vi därför Israel – både som land och folk och som nation – och judendomen som religion. Det som för oss blivit det allra viktigaste ämnet är det som vi kallar ”våra judiska rötter”. Om vi ser på Bibeln, så bildar det som vi kallar Gamla Testamentet och Nya testamentet en enhet, alltså den hebreiska Bibeln och den grekiska. Det finns en viktig avsikt med det. Gud har inte glömt sitt folk! Paulus säger i Romarbrevet 11 att vi kristna har blivit inympade i det äkta olivträdet, som är det judisk folket. Paulus säger också att vi kristna inte ska förhäva oss gentemot judarna. ”Besinna att det icke är du som bär roten utan att roten bär dig” (Rom 11). Denna upptäckt av kristendomens judisk rötter har gett oss deltagare en ny glädje och en ny dimension i vårt kristna arv. vi har fått en mer harmonisk helhet i vår kristna tro och en djupare förståelse av Guds frälsningsplan. Därför intar vi en ödmjuk hållning vi möten med levande judendom och med det judiska folket.

Kvällarna har följande upplägg:
18.00 Enkel salladsbuffé, kaffe och gemenskap
19.15 Föredrag med efterföljande frågestund
21.00 Anslutande bön om välsignelse över Israel

Höstterminens samlingar:
14/9 Det nya Jerusalem – från frö till fullbordan. Anders Gärdeborn, författare och föreläsare.

5/10 Israel 70 år – historia, nu och framtid. Ulf Cahn, generalsekreterare i Förenade Israelinsamlingen.

26/10 Judiska kvinnan på Jesu tid. Göran Lennartsson, pastor, teologie doktor.

16/11 Vad säger Nya testamentet om Israel? Stefan Larsson, folkhögskollärare och delaktig i nätverket Mishkan.

7/12 Hur beskrivs Guds närvaro bland sitt folk i Bibeln? Per-Olof Hermansson, doktorand och ordförande för Shalom över Israel.