Israelgruppen

Betlehemskyrkans Israelgrupp är en öppen grupp, som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i hela Storstockholm. Intresset för Israel och de kristnas judiska arv förenar kristna över alla samfundsgränser. Våra inbjudna föreläsare belyser ämnen med betoning på sambandet mellan Nya testamentet och den hebreiska bibeln, våra judiska rötter, profetior i Gamla testamentet, antisemitism, landet och folket Israel med mera. Vi samlas i regel var tredje fredag.

Kvällarna har följande upplägg:
18.00 Enkel salladsbuffé, kaffe och gemenskap.
19.15 Föredrag med efterföljande frågestund.
21.00 Avslutande bön om välsignelse över Israel.

Vårterminens samlingar:

25/1 Nazism, rasism och dess yttersta konsekvenser – Livia Fränkel, Föreningen Förintelsens Överlevande

15/2 Drottning Ester, Purim och antisemitism – Bengt Mosesson, Keren Kajemet

8/3 Side by side, med SMDA, för att hjälpa Israel att rädda liv – Britt-Marie Möller, Ruth Milchner, Svenska vänföreningen till Magen David Adom

29/3 (Obs 2 veckor till nästa möte!) De räddade judar undan Förintelsen – Carina Jarlsbonde, pastor

12/4 Jerusalem, en 3000-årig stad – Eva-Lisa Boson, lärare 3/5 Aspekter av Messias i de hebreiska bokstäverna – Tommy Hagström, Israelgruppen

24/5 Bönen och gudstjänsten – det innersta rummet i mötet mellan judar och kristna” Göran Larsson, teologie doktor