Musik

Musiken är viktig för oss i Betlehemskyrkan! Den hjälper oss att uttrycka och forma vår tro. Vi vill låta olika musikstilar finnas med, vi tror att ”bredden berikar”!

Är du intresserad av:

  • Musikteam – sång/instrument (pop, rock, jazz, m.m.)

  • Projektkör (gospel) Hölls i oktober, nästa start 7 mars

  • BK-Ensemblen (klassisk stil)

Kontakta Maria Nordenback-Kress, maria.nordenback-kress@betlehemskyrkan.com, mobil 0708 85 29 93 alternativt Petter Alin på 0701 48 02 44.

Sjung med i BK-ensemblen inför advent!
BK-ensemblen övar tisdagar kl. 18.30, och från den 20/11 börjar vi öva adventssånger så välkommen med även om du inte varit med tidigare!

JULKONSERT lördag 15 december kl. 16.00
Gospel Nation och BK-ensemblen, solister och musiker från Betlehemskyrkan under ledning av Maria Nordenback-Kress. Entré 80 kr.