Musik

Musiken är viktig för oss i Betlehemskyrkan! Den hjälper oss att uttrycka och forma vår tro. Vi vill låta olika musikstilar finnas med, vi tror att ”bredden berikar”!

Är du intresserad av:

  • Musikteam – sång/instrument (pop, rock, jazz, m.m.)

  • Gospel Nation (gospel)

  • BK-Kören (klassisk stil)

Kontakta Maria Nordenback-Kress, maria.nordenback-kress@betlehemskyrkan.com, mobil 0708 85 29 93 alternativt Petter Alin på 0701 48 02 44.