Tisdagsträffen

I Betlehemskyrkan finns det många som är daglediga och vi vet att Tisdagsträffen har stor betydelse för många av dem. Tisdagsträffen är varannan vecka kl 13.00 på Utsikten och är främst riktad till daglediga som önskar ett par timmars otvungen gemenskap. Efter en kort inledning bjuds det på kaffe och smörgås. Därefter berättar någon om en intressant person eller någon aktuell samhällsföreteelse. Ämnena har en stor spännvidd. Gemenskapen inrymmer en hel del sång och avslutas med bön. Vid varje träff sker en insamling till Betlehemskyrkans verksamhet.

Tisdagsträffarna är en viktig form av social gemenskap, där alla som kommer blir sedda. Välkommen!

Program våren 2019

29/1 Johannes Widlund, ordförande God Jord – Att förvalta Guds skapelse

12/2 Daniel Ringdal, missionsledare ELM – Luther

26/2 Eyassu Tesfay – EFS och Eritrea

12/3 Hakon Långström, präst – Talet om 40, om ökenförberedelserna och fullbordan

9/4 Mia Ström, EFS Mittsveriges distriktsföreståndare – Att möta Gud i tystnaden

23/4 Hans Lindholm, präst – Se Guds Lamm – att förstå Uppenbarelseboken