Tisdagsträffen

I Betlehemskyrkan finns det många som är daglediga och vi vet att Tisdagsträffen har stor betydelse för många av dem. Tisdagsträffen är varannan vecka kl 13.00 på Utsikten och är främst riktad till daglediga som önskar ett par timmars otvungen gemenskap. Efter en kort inledning bjuds det på kaffe och smörgås. Därefter berättar någon om en intressant person eller någon aktuell samhällsföreteelse. Ämnena har en stor spännvidd. Gemenskapen inrymmer en hel del sång och avslutas med bön. Vid varje träff sker en insamling till Betlehemskyrkans verksamhet.

Tisdagsträffarna är en viktig form av social gemenskap, där alla som kommer blir sedda. Välkommen!

Program hösten 2019:

10/9 Daniel Ringdahl

24/9 Petter Alin leder psalmer och sånger

8/10 Tommy Mellberg berättar om Dietrich Bonhoeffer – präst, motståndsman och martyr under nazityskland

22/10 Daniel Ringdahl om Carl-Olof Rosenius, en av EFS grundare

5/11 Lena Åmark Ericsson och Claes-Gunnar Ericsson

19/11 Staffan Olovsson – Tranströmer och Bibeln; Nya perspektiv på dikten Romerska bågar