Tisdagsträffen

I Betlehemskyrkan finns det många som är daglediga och vi vet att Tisdagsträffen har stor betydelse för många av dem. Tisdagsträffen är varannan vecka kl 13.00 på Utsikten och är främst riktad till daglediga som önskar ett par timmars otvungen gemenskap. Efter en kort inledning bjuds det på kaffe och smörgås. Därefter berättar någon om en intressant person eller någon aktuell samhällsföreteelse. Ämnena har en stor spännvidd. Gemenskapen inrymmer en hel del sång och avslutas med bön. Vid varje träff sker en insamling till Betlehemskyrkans verksamhet.

Tisdagsträffarna är en viktig form av social gemenskap, där alla som kommer blir sedda. Välkommen!

Program våren 2020:

28/1 Anders Sjöberg, teolog, författare, tidigare missionsföreståndare för EFS, Ordf Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)
Tema: Möt Jesus som predikant – på vilket sätt förkunnade han?

11/2 Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis. Tema: Mitt polisliv

25/2 Gita Andersson, präst i S:ta Clara kyrka, kaplan kristna riksdagsgruppen. Tema: Kyrkan bättre än jag trodde – en personlig resa via New Age till kristen tro

10/3 Stefan Gustavsson, ordf. Apologia, tidigare generalsekreterare CREDO,  ordförande SEA. Tema: Har vetenskapen begravt Gud?

24/3 Margareta Lilja, psykoterapeut. Tema: Människomöten

7/4 Magnus Persson, präst i Hammarbykyrkan, tidigare ledare för pingstförsamlingen United. Tema: Helkyrklig – att tillsammans med alla de heliga upptäcka höjden och djupet, bredden och längden av Kristus.

21/4 Agne Nordlander, teolog, missionär, tidigare rektor Johannelunds teologiska högskola. Tema: Att vara missionär i Ryssland och Georgien.

5/5 kommer…