Tisdagsträffen

I Betlehemskyrkan finns det många som är daglediga och vi vet att Tisdagsträffen har stor betydelse för många av dem. Tisdagsträffen är varannan vecka kl 13.00 på Utsikten och är främst riktad till daglediga som önskar ett par timmars otvungen gemenskap. Efter en kort inledning bjuds det på kaffe och smörgås. Därefter berättar någon om en intressant person eller någon aktuell samhällsföreteelse. Ämnena har en stor spännvidd. Gemenskapen inrymmer en hel del sång och avslutas med bön. Vid varje träff sker en insamling till Betlehemskyrkans verksamhet.

Tisdagsträffarna är en viktig form av social gemenskap, där alla som kommer blir sedda. Välkommen!

Program hösten 2018

25/9 Rebellkirurgen i Aira, Etiopien med Erik Ericksen

9/10 EFS vision och längtan med Johan Ericson, EFS riks kommunikation- och insamlingschef

23/10 Sång av Thure Lundberg, föredrag annonseras snart.

6/11 Musikalisk eftermiddag med Lena Åmark Ericsson

20/11 Mia Nilson från Hela Människan