Årsmöte lördag 23 mars 2019

Lördag 23 mars kl 15.00 hålls årsmötet för missionsföreningen i Betlehemskyrkan. På mötet är det bland annat val av föreningens styrelse, valberedning och ombud till EFS riks- och distriktsårsmöte och beslut tas om budget och motioner som kommit in. Årsmötet är ett tillfälle att se tillbaka på och tacka för året som gått samt tillsammans blicka framåt. Alla är välkomna och du som är medlem i missionsföreningen har rösträtt. Välkommen med och påverka församlingens arbete utifrån visionen: Vi vill sprida det livsförvandlande budskapet om Jesus, hjälpa människor att följa och efterlikna honom, växa i kärlek till Gud och varandra och tjäna i församlingen och samhället.

Årsmöteshandlingar har sänts ut via mail och finns i medlemsarkivet (betlehemskyrkan.com/medlemsarkiv). Har du glömt lösenordet dit kan du kontakta medlemsarkivansvarig Johannes Severin (johannes.severin@hotmail.com) eller ordförande
Anna Thorén (anna.thoren@hagaberg.org) och få detta i ett separat mail. Handlingar kan också fås i samband med gudstjänst.