Böneperiod och församlingsdag

Var med och be!

Vi har glädjen och förmånen att kunna be till en levande Gud, en möjlighet vi från och med söndagen den 20 januari till och med församlingsdagen den 9 februari vill ta tillvara på, på ett särskilt sätt. Vi vill uppmuntra varandra och församlingen till bön för Betlehemskyrkan. Under dessa veckor vill vi på ett särskilt sätt be till Gud och vara lyhörda för Guds vilja. Vår längtan är att bönen ska ena oss som gemenskap, föra oss närmre Jesus Kristus och ge oss vägledning för vår framtid.

Böneperioden kommer att avslutas med församlingsdag lördagen den 9 februari när vi får besök från EFS-medarbetarna Ingrid Lundström och Maria Smeds. Dagen inleds kl 10.00 och avslutas ca 15.00. Se program nedan.

Särskilda böneämnen:
– Enhet i församlingen, bland styrelse, anställda, medlemmar och engagerade.
– Föreningens styrelse och deras arbete.
– Föreningens kollegium och deras arbete.
– Guds vägledning för vår gemenskap och vårt missionsuppdrag för framtiden.

Var gärna med och be med oss under dessa veckor!
/Betlehemskyrkans styrelse och kollegium

Program för församlingsdagen:

”Oss följer ju Herden vi känner hans röst”
ur Sv Psalm 59

Det blir en dag av undervisning om lyssnande bön men framför allt ber och lyssnar vi tillsammans in Bibelns ord och tilltal av uppmuntran och vägledning till vårt sammanhang. Hur kan vi växa i det naturliga i att följa Jesus i vårt vardagsliv?

9.00 Ledarsamling

9.30 Drop in-fika

10.00 Välkommen

10.15 Att höra Gud i sorgen – Maria Smeds

11.00 Paus

11.15 Gud möter oss i vardagen – Ingrid Lundström

12.00 Lunch

13.15 Gud ger oss av sitt goda
14.00 Samtal i grupper
14.30 Avslutning med möjlighet till personlig förbön
15.00 Slut