Eritreansk konferens för ungdomar och unga vuxna

Välkommen till en konferens för ungdomar och unga vuxna på Åkerögården! Det kommer bli en fantastisk helg fylld med olika seminarier och aktiviteter.

Datum: fredag 28e till söndag 30e juni.

Huvudtalare på konferensen är:
Abigail Tesfay, ungdomsledare från Kalifornien, USA
Kibriab Sebhatu från Betlehemskyrkan.

Språk: engelska och tigrinja.

För mer information och anmälan kontakta:
Kibreab Sebhatu 0764-202533
Elilta Tekeste 0769-304563
eller maila till betlehems.youth@gmail.com