Föräldraforum i BK

Föräldraforum är ett tillfälle för föräldrar till barn 0-12 år att mötas i glädjen och svårigheten med att vara förälder. Genom föredrag och gruppsamtal delar vi erfarenheter och ger varandra stöd och tips utifrån en längtan att leva ett kristet familjeliv i hemmet och i kyrkan.

Vi träffas två lördagar våren 2019:
2 mars ”Låt barnen komma!” - om barnen i kyrkans gemenskap
4 maj ”Var bor Gud?” - om det stora samtalet de små stunderna med barnen

Upplägg:
kl 9.30 Drop in med brunch
kl 10.15 Föredrag och samtal
kl 11.45 Andakt
kl 12.00 Slut

Kontakt:Sofia Svensson, sofia.svensson@efs.nu, 0738-284540, och Kibreab Sebhatu 0764-202533

Anmälan: sker genom mail till anmalan@betlehemskyrkan.com senast tisdagen före samlingen. Uppge namn och kontaktuppgifter, eventuell specialkost och ert/era barns ålder.

inbjudan foraldraforum_vt19 A4