Föräldraforum i BK

Föräldraforum är ett tillfälle för föräldrar till barn 0-12 år att mötas i glädjen och svårigheten med att vara förälder. Genom föredrag och gruppsamtal delar vi erfarenheter och ger varandra stöd och tips utifrån en längtan att leva ett kristet familjeliv i hemmet och i kyrkan.

Vi träffas två tillfällen hösten 2019:

Lördag 7 september: 
”Jag är full utav glädje!” - barnsånger, böner och berättelser

Program, på Utsikten (Rehnsgatan 20, plan 6):
kl 9.30 Drop in med brunch
kl 10.15 Workshop
kl 11.45 Andakt
kl 12.00 Slut

Söndag 6 oktober:
”Om barn och livets frågor” med Ulrica Stigberg

Ulrica Stigberg är EFS-präst i Fryshuskyrkan och en uppskattad författare och föreläsare. Ulrica kommer att på Föräldraforum att tala utifrån sin bok ”Om barn och livets frågor” med särskilt fokus kring barns psykiska hälsa och ohälsa.

Program:
Kl 11.00 Ulrica medverkar med predikan i gudstjänsten på svenska
Kl. 12.30 Lunch i Roseniusrummet
Kl. 13.15 Föredrag och samtal. Slut senast 14.30.

Övrig info: Barn är välkomna med, men under föredraget och samtalet behöver barnen vara tillsammans med en vuxen. Det finns barnrum intill lokalen vi är i.
Tolkning finns till tigrinja.

Kontakt: Sofia Svensson, sofia.svensson@efs.nu, 0738-284540, och Kibreab Sebhatu, 0764-202533.

Anmälan: sker genom mail till anmalan@betlehemskyrkan.com senast tisdagen före samlingen. Uppge namn och kontaktuppgifter, eventuell specialkost och ert/era barns ålder.