Föräldraforum i BK

Föräldraforum är ett tillfälle för föräldrar till barn 0-12 år att mötas i glädjen och svårigheten med att vara förälder. Genom föredrag och gruppsamtal delar vi erfarenheter och ger varandra stöd och tips utifrån en längtan att leva ett kristet familjeliv i hemmet och i kyrkan.

Vi träffas ett tillfälle våren 2020:

Söndag 9 februari: 
”Jag är full utav glädje!” - barnsånger, böner och berättelser

Program:

Kl 11.00 Möjlighet att delta i gudstjänst på svenska eller tigrinja
Kl. 12.30 Lunch i Roseniusrummet
Kl. 13.15 Föredrag och samtal. Slut senast 14.15.

Övrig info: Barn är välkomna med, men under föredraget och samtalet behöver barnen vara tillsammans med en vuxen. Det finns barnrum intill lokalen vi är i.
Språkstöd finns till tigrinja.

Kontakt: Sofia Svensson, sofia.svensson@efs.nu, 0738-284540, och Kibreab Sebhatu, 0764-202533.

Anmälan: sker genom mail till anmalan@betlehemskyrkan.com senast onsdagen före samlingen. Uppge namn och kontaktuppgifter, eventuell specialkost och ert/era barns ålder.