Ge en Gåva

Betlehemskyrkan är en församling som är beroende av gåvor och medlemmars frivilliga givande. Vi vill därför uppmuntra dig som vill stötta BK:s arbete genom bön och engagemang. Ett annat sätt att stötta församlingen är att ge en gåva, vilket du enkelt gör via följande kontonummer:

Kontonummer: Bankgiro: 239-0128, Plusgiro: 5 03 47-4
Swish: 
123 163 9996