Webbsänd gudstjänst 10/5 2020

WEBBSÄNDA GUDSTJÄNSTER FRÅN BETLEHEMSKYRKAN

På grund av de bestämmelserna som regeringen beslutade den 27 mars för allmänna sammankomster kommer Betlehemskyrkans gudstjänster inte att vara öppna för besökare. Endast medverkande i gudstjänsten kommer att vara på plats i kyrkan. Istället satsar vi på att sända gudstjänsten på svenska här över vår Facebook-sida, tiden är som vanligt på söndag klockan 11.00. Detta gäller tills vidare. Håll dig uppdaterad om ändringar sker!Välkomna till söndagens webbgudstjänst:

Det går även att se gudstjänsterna på efsplay.se

10/5 Femte söndagen i påsktiden
Tema: Att växa i tro

”Sjung för Herren en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger
med sin högra hand och med sin heliga arm”. Ps. 98:1

10.00
SKATTEN – Söndagsskolesamling med Sofia Svensson hittar du information om här     

11.00
LIVESÄND GUDSTJÄNST:
Liturg & predikant: Mia Ström, Distriksföreståndare, EFS Mittsverige
Musik: Oliver Krieg m. team.
Livestreaming: Jonatan Victor
Kyrkvärd: Jan Peter Axelsson
Vaktmästare: Helena Alin

Söndagens texter hittar du här för kyrkoårets bibeltexter.

#femtesöndagenefterpåsk
#skatten #bksthlm #efs #amazinggrace #efsriks #efsplay #efs                                   

Fortsätt gärna att stötta Betlehemskyrkan ekonomiskt med din kollekt

Bankgiro: 239-0128, Plusgiro: 5 03 47-4
Swish: 123 163 9996

Gudstjänst på tigrinja går att se via Facebook-sidan för vår eritreanska grupp här.

Läs mer information om gudstjänsten, hur Coronaviruset påverkar BK och hur du kan finnas med och visa andra omsorg här.

—————————————————————————————————————

Gudstjänster på svenska

På söndagar kl 11.00 samlas vi till gudstjänst för alla som vill delta! Gudstjänsten är på många sätt församlingens höjdpunkt. Här möts människor från olika generationer och med olika bakgrund för att tillsammans möta den levande Guden. En gudstjänst i Betlehemskyrkan brukar innehålla lovsång, psalmer, bibelläsning, predikan, bön samt nattvard och för barnen finns det söndagsskola. Efter gudstjänsten inbjuds alla till gemenskap och fika. Se detaljerat program under ”Program” i huvudmenyn.

Gudstjänster på tigrinja

Vi har även en eritreansk gudstjänst på tigrinja på söndagar kl 11.00. Kontakta pastor Fetsum Natnael för mer information om denna.

Comments are closed.