Gudstjänster i sommar

Från och med söndag den 17 juni och till och med söndag den 12 augusti firar vi våra gudstjänster på svenska på Svalkan. Gudstjänsterna på tigrinja fortsätter i Betlehemskyrkan under sommaren. Se vidare information under Program. Välkommen!

För att hitta till Svalkan, se här: http://svalkan.com/hittahit.asp