Media

Här finns samtliga predikningar från Betlehemskyrkan. De finns även som podcast i iTunes. du kan lyssna på dem genom klicka här

För predikningar före sept 2012, klicka här


Det levande ordet

Joh 6:60-69 Christoffer Abrahamsson

Play

Nåd och tjänst

Matt 19:27-30 Klas Lindberg

Play

Tro som förvandlar

Vinterkonferensen – Kerstin Oderhem

Play

Tro under motstånd

Vinterkonferensen – Ruth Nordström

Play

Livets källa

Joh 5:31-36 Stefan Holmström

Play

Jesu dop

Mark 1:9-11 Tommy Mellberg

Play

Guds härlighet i Kristus

Matt 2:1-12 Staffan Grenstedt

Play

Guds barn

Matt 18 1-5 och Jes 11:1-11 Daniel Ringdahl

Play

Herrens moder

Luk 1:39-45 Tommy Mellberg

Play

Guds rike är nära

Mark 1:14-15 Magnus Persson

Play