Media

Här finns samtliga predikningar från Betlehemskyrkan. De finns även som podcast i iTunes. du kan lyssna på dem genom klicka här

För predikningar före sept 2012, klicka här


Guds mäktiga verk

Luk 1:26-38 Robert Ojala

Play

Livets bröd

Joh 6:1-15 Robert Ojala

Play

Prövningens stund

Matt 4:1-11 Robert Ojala

Play

Uppenbarelsens ljus

1 Joh 1:5-7 Tommy Hargemark

Play

Nåd och tjänst

Matt 20:1-16 Robert Ojala

Play

Jesus skapar tro

Matt 8:5-13 Robert Ojala

Play

Livets källa

Joh 2:6-11 Robert Ojala

Play

Jesu dop

Matt 13:13-17 Robert Ojala

Play

Guds härlighet i Kristus

Matt 2:1-12 Robert Ojala

Play

Martyrerna

Matt 10:16-22 Robert Ojala

Play