Media

Här finns samtliga predikningar från Betlehemskyrkan. De finns även som podcast i iTunes. du kan lyssna på dem genom klicka här

För predikningar före sept 2012, klicka här


Jesus förhärligas

Matt 17:1-8 Gerwin Bos

Play

Efterföljelse

Matt 5:20-26 Christoffer Abrahamsson

Play

Sänd mig

Luk 5:1-11 Helena Alin

Play

Den högstes profet

Luk 1:5-17 Lasse Hallin

Play

Förlorad och återfunnen

Luk 15:1-7 Mark Carlsson

Play

Kallelsen till Guds rike

Luk 14:15-24 Sofia Svensson

Play

Vårt dop

Hes 36:25-28 Mark Carlsson

Play

Gud – Fader, Son och Ande

Matt 11:25-27 Mark Carlsson

Play

Den helige Anden

Joh 14:25-29 Christoffer Abrahamsson

Play

Hjälparen kommer

Joh 15:26 – 16:4 Arne Wikström

Play