Media

Här finns samtliga predikningar från Betlehemskyrkan. De finns även som podcast i iTunes. du kan lyssna på dem genom klicka här

För predikningar före sept 2012, klicka här


Livets bröd

Joh 6:1-15 Mark Carlsson

Play

Kampen mot ondskan

Luk 11:14-26 Anna Thorén

Play

Den kämpande tron

Matt 15:21-28 Eskil Hofverberg

Play

Prövningens stund

Matt 4:1-11 Christoffer Abrahamsson

Play

Kärlekens väg

1 Kor 13:1-13 Mark Carlsson

Play

Uppenbarelsens ljus

Luk 2:22-40 Christoffer Abrahamsson

Play

Den upptrampade stigen håller än

Joh 19:28-30 Tomas Nygren

Play

Jesus skapar tro

Matt 8:5-13 Christoffer Abrahamsson

Play

Livets källa

Joh 2:1-11 Mark Carlsson

Play

Jesu dop

Matteus 3:13-17 John Aldvén

Play