Media

Här finns samtliga predikningar från Betlehemskyrkan. De finns även som podcast i iTunes. du kan lyssna på dem genom klicka här

För predikningar före sept 2012, klicka här


Sänd mig

Jer 1:4-10 Helena Alin

Play

Att inte döma

Luk 6:36-42 Marie Larsson

Play

Förlorad och återvunnen

Luk 15:11-32 Tommy Mellberg

Play

Den högstes profet

Luk 1:67-80 Tommy Mellberg

Play

Vårt dop

Apg 8:24-40 Stefan Gustavsson

Play

Fadern, Sonen och Anden

Joh 11:18-27 Tommy Mellberg

Play

Vägen till livet

Joh 13:31-35 Tommy Mellberg

Play

Den gode herden

Joh 10:22-30 Iwan Giertz

Play

Påskens vittnen

Joh 20:24-31 Tommy Mellberg

Play

Kristus är uppstånden

Matt 28:1-20 Tommy Mellberg

Play