Media

Här finns samtliga predikningar från Betlehemskyrkan. De finns även som podcast i iTunes. du kan lyssna på dem genom klicka här

För predikningar före sept 2012, klicka här


Den helige Anden

Joh 14:25-29 Christoffer Abrahamsson

Play

Hjälparen kommer

Joh 15:26 – 16:4 Arne Wikström

Play

Bönen

Luk 18:1-8 Christoffer Abrahamsson

Play

Att växa i tro

Joh 16:5-11 Mats Nyholm

Play

Vägen till livet

Joh 16:16-22 Mark Carlsson

Play

Den gode herden

Joh 10:1-10 Sofia Svensson

Play

Påskens vittnen

Joh 21:1-14 Mark Carlsson

Play

Kristus är uppstånden

Luk 24:1-12 Christoffer Abrahamsson

Play

Korset

Luk 23:26-56 Christoffer Abrahamsson

Play

Det nya förbundet

Luk 22:7-13 Christoffer Abrahamsson

Play