Media

Här finns samtliga predikningar från Betlehemskyrkan. De finns även som podcast i iTunes. du kan lyssna på dem genom klicka här

För predikningar före sept 2012, klicka här


Gud är trofast

Luk 1:67-80 Predikan av Clas Jönsson

Play

Vårt dop

Apg 8:26-39 Predikan av Mark Carlsson

Play

Bönen

Matt 6:5-8 Predikan av Christoffer Abrahamsson

Play

Att växa i tro

Joh 17:9-17 Predikan av Mark Carlsson

Play

Vägen till livet

Joh 13:31-35 Predikan av Mark Carlsson

Play

Den gode herden

Joh 10:22-30 Predikan av John Aldvén

Play

Påskens vittnen

Joh 20:24-31 Predikan av Christoffer Abrahamsson

Play

Kristus är uppstånden

Mark 16:1-14 Predikan av Mark Carlsson

Play

Korset

Mark 15:21-41 Predikan av Mark Carlsson

Play

Det nya förbundet

Mark 14:12-26 Predikan av John Aldvén

Play