Media

Här finns samtliga predikningar från Betlehemskyrkan. De finns även som podcast i iTunes. du kan lyssna på dem genom klicka här

För predikningar före sept 2012, klicka här


Nåd och tjänst

Jona 3:10-4:11 Mark Carlsson

Play

Sådd och skörd

Markus 9:38-41 Mark Carlsson

Play

Vinterkonferensen: Jesus befriar dig!

Markus 4:35-41 Sebastian Stakset

Play

Livets källa

Joh 4:5-26 Sofia Svensson

Play

Jesu dop

Luk 3:15-17, 21-22 Christoffer Abrahamsson

Play

Guds härlighet i Kristus

Matt 2:1-12 Jonas Nordén

Play

Guds barn

Mark 10:13-16 Lars-Åke Spånberger

Play

Herrens moder

Luk 1:30-35 Mark Carlsson

Play

Bana väg för Herren

2 Pet 1:19-21 Sofia Svensson

Play

Guds rike är nära

Matt 13:31-34 Christoffer Abrahamsson

Play