Media

Här finns samtliga predikningar från Betlehemskyrkan. De finns även som podcast i iTunes. du kan lyssna på dem genom klicka här

För predikningar före sept 2012, klicka här


Guds mäktiga verk

Lukas 1:26-38 Christoffer Abrahamsson

Play

Den kämpande tron

Lukas 7:36 – 8:3 Hakon Långström

Play

Prövningens stund

Matteus 16:21-23 Christoffer Abrahamsson

Play

Kärlekens väg

Joh 12:20-33 Elisabeth Sandlund

Play

Det levande ordet

Rom 10:13-17 Christoffer Abrahamsson

Play

Nåd och tjänst

Jona 3:10-4:11 Mark Carlsson

Play

Sådd och skörd

Markus 9:38-41 Mark Carlsson

Play

Vinterkonferensen: Jesus befriar dig!

Markus 4:35-41 Sebastian Stakset

Play

Livets källa

Joh 4:5-26 Sofia Svensson

Play

Jesu dop

Luk 3:15-17, 21-22 Christoffer Abrahamsson

Play