Media

Här finns samtliga predikningar från Betlehemskyrkan. De finns även som podcast i iTunes. du kan lyssna på dem genom klicka här

För predikningar före sept 2012, klicka här


Ett nådens år

Matt 21:1-9 Mark Carlsson

Play

Kristi återkomst

Matt 25:31-46 Christoffer Abrahamsson

Play

Vaksamhet och väntan

Matt 25:1-13 Mark Carlsson

Play

Den yttersta tiden

Matt 24:3-14 Mark Carlsson

Play

Vårt evighetshopp

Lukas 12:4-7 Christoffer Abrahamsson

Play

Frälsningen

Matteus 23:37-24:2 Hakon Långström

Play

Samhällsansvar

Jer 29:4-7 Mark Carlsson

Play

Lovsång – predikan på tigrinja med tolkning

Luk 17:11-19 Efrem Asfaha

Play

Trons kraft

Mark 12:41-44 Christoffer Abrahamsson

Play

Änglarna

Upp 12:7-12 Mark Carlsson

Play