Media

Här finns samtliga predikningar från Betlehemskyrkan. De finns även som podcast i iTunes. du kan lyssna på dem genom klicka här

För predikningar före sept 2012, klicka här


Vägen till livet

Joh 14:1-14 Mark Carlsson

Play

Den gode herden

Joh 10:11-21 Stefan Gustavsson

Play

Kristus är uppstånden

Joh 20:1-18 James Starr

Play

Det nya förbundet

Joh 13:1-7 Mia Ström

Play

Vägen till korset

Joh 12:1-16 Mia Ström

Play

Försonaren

Mark 12:1-12 Hans Lindholm

Play

Livets bröd

Joh 6:24-35 Mia Ström

Play

Guds mäktiga verk

Lukas 1:26-38 Christoffer Abrahamsson

Play

Den kämpande tron

Lukas 7:36 – 8:3 Hakon Långström

Play

Prövningens stund

Matteus 16:21-23 Christoffer Abrahamsson

Play