Media

Här finns samtliga predikningar från Betlehemskyrkan. De finns även som podcast i iTunes. du kan lyssna på dem genom klicka här

För predikningar före sept 2012, klicka här


Jesu födelse

Luk 2:1-20 Robert Ojala

Play

Den heliga natten

Luk 2:1-20 Robert Ojala

Play

Herrens moder

Luk 1:46-55 Robert Ojala

Play

Bana väg för Herren

Matt 11:2-11 Robert Ojala

Play

Guds rike är nära

Luk 21:25-36 Tommy Hargemark

Play

Ett nådens år

Matt 21:1-9 Robert Ojala

Play

Kristi återkomst

Matt 13:47-50 Robert Ojala

Play

Vaksamhet och väntan

Luk 17:20-30 Tommy Hargemark (f.d. Mellberg)

Play

Frälsningen

Joh 12:35-43 Robert Ojala

Play

Vårt evighetshopp

Luk 20:37-38 Robert Ojala

Play