Årsmöte lördag 21 mars 2020

Info 200318: Vi kommer att förändra upplägget på årsmötet med tanke på Coronaviruset. Det blir ett möte kl. 15.00-16.00 och utan servering. Vidare ber vi alla att följa myndigheternas rekommendationer gällande riskgrupper och sjukdomstillstånd.

Strax efter årsmötet har vi en samling för kort bön och lovsång, och samtalar om hur vi kan visa omsorg om varandra i församlingen, vilka vi kan hjälpas åt att hjälpa. 

CoronaVirus – Tigrinya.pdf.pdf

Lördag 21 mars kl 15.00 hålls årsmötet för missionsföreningen i Betlehemskyrkan. På mötet är det bland annat val av föreningens styrelse, valberedning och ombud till EFS riks- och distriktsårsmöte och beslut tas om budget och motioner som kommit in. Årsmötet är ett tillfälle att se tillbaka på och tacka för året som gått samt tillsammans blicka framåt. Alla är välkomna och du som är medlem i missionsföreningen har rösträtt.

Välkommen med och påverka församlingens arbete utifrån visionen:
Vi vill sprida det livsförvandlande budskapet om Jesus, hjälpa människor att följa och efterlikna honom, växa i kärlek till Gud och varandra och tjäna i församlingen och samhället.

Årsmöteshandlingar kommer att sändas ut via mail och kommer att finnas i medlemsarkivet (betlehemskyrkan.com/medlemsarkiv). Har du glömt lösenordet dit kan du kontakta ordförande Anna Thorén (anna.thoren@hagaberg.org) och få detta i ett separat mail. Handlingar kommer också att finnas tillgängliga att få i samband med gudstjänst.