Medarbetare

Petter Alin (musikledare) Petter är ansvarig för att utveckla och leda det nystartade teambaserade musikarbetet och jobbar främst med gudstjänstmusiken. Han är också en musikalisk resurs i församlingen som kan hjälpa den som vill vara med i musikarbetet att hitta en roll som passar. Om du vill vara med och sjunga eller spela - oavsett instrument och om du är notbunden eller inte - så kan du kontakta honom. Petters längtan för musiken i BK är att den ska reflektera bredden och variationen som finns i församlingen och i Guds rike. Vid sidan av BK frilansar han som musiker. Petter är nygift och gillar att vara med sin fru och sina vänner, titta på naturprogram och lära sig nya instrument. Vill du kontakta Petter gör du det via petter.alin@efs.nu eller 0701-48 02 44.

Tsion Asfaha (lokalvård)

Tea Gustavsson (konferenskoordinator, sjukskriven) Tea ansvarar för lokaler och uthyrning av kyrkolokalerna, på Utsikten och sommarhemmet Svalkan samt våra övernattningsrum. Hennes önskan är att Betlehemskyrkans lokaluthyrning ska präglas av god service och användbara lokaler som våra kunder gärna återvänder till. På fritiden gillar hon att läsa böcker, bedriva hobbystudier i hebreiska och umgås med familjen. Vill du kontakta Tea gör du det via utsikten@betlehemskyrkan.com eller 08-441 85 26.

Josefine Högås (konferenskoordinator) Josefine ansvarar för lokaler och uthyrning i kyrkolokalerna, på Utsikten och sommarhemmet Svalkan, men håller främst till på församlingsvåningen Utsikten. Där har hon även hand om logiuthyrning. Hennes önskan är att Betlehemskyrkan ska få bli ett andligt hem för ännu fler och utrusta fler för ett kristet  liv i den annars så sekulariserade storstaden. Josefine är nygift och gillar att gympa på Friskis och att vara ute, framför allt i solen. Vill du kontakta Josefine gör du det via utsikten@betlehemskyrkan.com eller 08-441 85 26.

Fetsum Natnael (eritreansk präst) Fetsum har ansvar för den eritreanska delen av församlingen. Han har ett särskilt ansvar för själavård samt praktisk hjälp i vardagslivet. Han arbetar i Betlehemskyrkan tillsammans med de andra prästerna och han önskar att Betlehemskyrkan ska vara en växande församling som får sprida Guds ord. Fetsum gillar att simma och vara med familjen. Vill du kontakta Fetsum gör du det via fetsum.natnael@efs.nu eller 0738-56 94 43.

Maria Nordenback-Kress (musik- och körledare) Maria är ansvarig för att leda och utveckla musiken i Betlehemskyrkan, främst på gudstjänsterna, tillsammans med Petter Alin och musikteamen men ansvarar även för jul/vårkonserter, gospelkvällar mm. Maria leder körerna, Gospel Nation (gospelkör) och BK-kören (klassisk körtradition). Marias fokus är musiken som ett språk för tron och ett redskap för att nå ut med evangeliet, den musikaliska mångfalden samt att skriva nya melodier till bibelord för att ”sjunga in gudsorden i våra hjärtan”. Vid sidan av BK frilansar Maria som gospelsångerska/körledare/pianist. Maria är gift samt mamma till en liten kille som fyller livet med glädje och bus! Hon gillar att påta i trädgården och ordna fest för familj och vänner! Vill du kontakta Maria gör du det via maria.nordenbackkress@efs.nu eller 0708-40 65 15.

Sofia Svensson (församlingskonsulent) Sofia ansvarar för det arbete som rör barn och ungdomar i kyrkan. Hon sköter också församlingsgemensam administration. Hennes längtan är att BK ska vara en kärleksfull gemenskap där människor i alla åldrar möts och får näring för tron genom hela livet. Hon hoppas att Guds rike ska få bli synligt i Stockholm genom församlingen. Sofia gillar att gå på konsert och umgås med sköna människor gärna i kombination med fika och kreativitet. Vill du kontakta Sofia gör du det via sofia.svensson@efs.nu eller 0738-28 45 40.