Om EFS

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Rörelsen består av ca 15 000 människor som är medlemmar i någon av de 360 föreningar och grupper som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen med visionen ”Människor och samhällen förvandlade av Jesus”. Du kan läsa mer om EFS på www.efs.nu.

Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation som anordnar läger och stöttar lokala sammanhang genom material och koncept såsom Soul Children, SKATTEN – på äventyr med Gud, Salt Scout och Barn i alla länder. Besök Salt via hemsidan.

EFS ger ut tidningen Budbäraren som skickas till medlemmar 10 gånger per år och finns online här.

Betlehemskyrkan är en del av EFS Mittsverige.