Svalkan

Adress

Café Svalkan
Ulriksdals slottsområde
170 79 Solna

Telefon: 08-85 08 41
Epost: info@svalkan.com
Hemsida: svalkan.com
Svalkanfogde: Per-Olof Nordenback
PlusGironummer: 643 86 44-4

Betlehemskyrkan firar gudstjänster på Svalkan från och med mitten av juni till mitten av augusti. För exakta datum, se Program.

Svalkan är en föreningsgård i Ulriksdals slottsområde som drivs ideellt och utan vinstintresse i Betlehemskyrkans regi sedan drygt 75 år. Den är öppen under sommarmånaderna och lockar då många människor, såväl Betlehemskyrkans vanliga besökare som ett stort antal turister, flanörer och boende i området. Mer långväga besökare uppskattar möjligheten att kunna tillbringa några nätter i ett av Stockholms vackraste citynära natur- och parkområden.

Under juli 2018 har Café Svalkan öppet onsdag, torsdag och fredag klockan 13.00-16.30. Välkomna!

Vi kan också hyra ut Svalkan för privata ändamål som bröllop, dop och firande av andra högtidsdagar samt erbjuda övernattningsrum med självhushåll (vandrarhemsstandard).

För öppettider se svalkan.com