Program


Fredag 23 augusti
 • 18.00 Grillfest på Svalkan
 • Välkommen på grillfest på Svalkan i slutet av sommaren.
  Det här är en kväll där vi vill umgås och lära känna varandra och nya bekanta bättre. Alla som vill är välkomna och du får gärna bjuda med en vän eller två! Grillarna är igång mellan klockan 18.00 och 19.30. Ta med dig eget att äta och dricka, och badkläder om du vill bada.

Lördag 24 augusti
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 25 augusti
 • 11.00 Gudstjänst, söndagsskolsupptakt
 • "Nådens gåvor"
  Gudstjänst på svenska – Sofia Svensson
  Gudstjänst på tigrinja – Ezra Gebremedhin
  Från och med söndag 25/8 firar vi alla våra gudstjänster i Betlehemskyrkan.

  Föreningsmöte, EFS missionsförening i BK i samband med fikat på Utsikten.

Fredag 30 augusti
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten, uppstart
 • ”Gracia Mendes – från nykristen i Portugal till judinna i Konstantinopel”, judiskt kvinnoöde i 1500-talets Europa – Sonia Schlossman, journalist och guide.

Lördag 31 augusti
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 1 september
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Tro och liv"
  Gudstjänst på svenska – LarsOlov Eriksson
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola och 15+

Onsdag 4 september
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 18.00 Veckomässa
 • Vi firar en enkel mässa tillsammans.

Torsdag 5 september
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 6 september
 • 17.30 Eritreansk kvinnoträff

Lördag 7 september
 • 09.30 Föräldraforum
 • Tema: "Jag är full utav glädje!"
  Forum för föräldrar till barn 0-12 år med brunch, föredrag, samtal och andakt.
  Se mer information här!
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt undervisning.

Söndag 8 september
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Friheten i Kristus"
  Gudstjänst på svenska – Hans Lindholm
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Friheten i Kristus"
  Gudstjänst på svenska – Hans Lindholm
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola
  Söndagsskola och 15+
  Söndagsskola, avslutning i grupperna

Tisdag 10 september
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Dagens program: Om helighet med Hakon Långström

Onsdag 11 september
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Torsdag 12 september
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 13 september
 • 19.00 Psalm- och lovsångskväll
 • En kväll av tillbedjan. Under ledning av Petter Alin med team sjunger vi psalmer och lovsånger och ber tillsammans. Ca klockan 20.15 serveras fika.

Lördag 14 september
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt undervisning.

Söndag 15 september
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Medmänniskan"
  Gudstjänst på svenska – Tommy Mellberg
  Gudstjänst på tigrinja – leds av Unga vuxna-gruppen
  Söndagsskola och 15+

Tisdag 17 september
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten, uppstart
 • Samling för daglediga.
 • 18.30 Gospelkör, uppstart
 • Välkommen att sjunga gospel i höst! Projektkören övar fyra tisdagar kl. 18.30-20.30 med drop in-fika från kl. 18, och sjunger två tillfällen i BK.
  Anmälan till: maria.nordenbackkress@efs.nu
  Här hittar du mer info!

Onsdag 18 september
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 17.30 Bibelsamtal på tigrinja
 • 18.00 Veckomässa
 • Vi firar en enkel mässa tillsammans.

Torsdag 19 september
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 20 september
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Tema: Det profetiska Israel med Ulf Koppelman, pastor

Lördag 21 september
 • 09.00 Församlingsdag
 • Välkommen till Betlehemskyrkans församlingsdag den 21 september 2019!
  Årets tema är ”Att följa Jesus idag”
  Under en heldag ges vi möjligheten att umgås, lyssna till undervisning, samtala och äta god mat tillsammans. Det är en dag gemensam för tigrinja- och svensktalande. Dagen är för alla åldrar och med några särskilda samlingar för barn och ungdomar. Församlingsdagen äger rum i Hammarbykyrkan.
  För mer info: Se här!

Söndag 22 september
 • 11.00 Gemensam gudstjänst för alla åldrar
 • "Enheten i Kristus"
  Medverkan av Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS, med flera.

Tisdag 24 september
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Dagens program: Petter Alin leder psalmer och sånger
 • 18.30 Gospelkör
 • Övning för BK:s projektkör med gospel under ledning av Maria Nordenback-Kress
  Här hittar du mer info!

Onsdag 25 september
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Torsdag 26 september
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Lördag 28 september
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt undervisning.
 • 18.00 Internationell missionskväll
 • Vi ser EFS insamlingsprogram ”Se, be, ge” med fokus på förföljda kristna.
  Kvällen börjar med middag kl. 18.
  Kl. 19.00 ser vi programmet tillsammans och under tiden är ett café öppet.
  Från kl. 20.00 och framåt blir det musikcafé.
  Välkommen!
  Se mer info här!

Söndag 29 september
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Änglarna"
  Gudstjänst på svenska – Eleonore Gustavsson
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola och 15+
 • 13.00 Föreningsmöte
 • Möte för EFS missionsförening i BK, på Utsikten

Tisdag 1 oktober
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • Samling för daglediga.
 • 18.30 Gospelkör
 • Övning för BK:s projektkör med gospel under ledning av Maria Nordenback-Kress
  Här hittar du mer info!

Onsdag 2 oktober
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 18.00 Veckomässa
 • Vi firar en enkel mässa tillsammans.

Torsdag 3 oktober
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Lördag 5 oktober
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt undervisning.

Söndag 6 oktober
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Döden och livet"
  Gudstjänst på svenska – Ulrica Stigberg
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola
 • 13.00 Föräldraforum med Ulrica Stigberg
 • Tema: "Om barn och livets frågor"
  Forum för föräldrar med mat, föredrag och samtal.
  Lunch kl. 12.30 – föranmälan
  Föredrag kl. 13.00
  Se mer information här!

Tisdag 8 oktober
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Dagens program: Om Carl-Olof Rosenius med Daniel Ringdahl
 • 18.30 Gospelkör
 • Övning för BK:s projektkör med gospel under ledning av Maria Nordenback-Kress
  Här hittar du mer info!

Onsdag 9 oktober
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Torsdag 10 oktober
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 11 oktober
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Tema: Hur kan det finnas antisemitism efter förintelsen? – Svante Weyler, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism
 • 19.30 Gospelkväll
 • Medverkande:
  BK Gospelprojektkör
  The Gospel Pearls och musiker
  under ledning av Maria Nordenback-Kress
  Varmt välkomna!
  Fri entré, kollekt

Lördag 12 oktober
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt undervisning.

Söndag 13 oktober
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Lovsång"
  Gemensam Tacksägelsegudstjänst – Daniel Ringdahl mfl
  Skördeauktion på Utsikten efter gudstjänsten. Medtag varor för försäljning.
 • 11.00 Himlaliv! – "Skapelsen"
 • Himlaliv är en samling där barn tillsammans med vuxna får träffas och fira en kreativ gudstjänst för alla sinnen! Välkommen – du som varit många gånger i kyrkan eller är nyfiken!
  Se mer information om barn och familj i BK här!

Tisdag 15 oktober
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • Samling för daglediga.

Onsdag 16 oktober
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 18.00 Veckomässa
 • Vi firar en enkel mässa tillsammans.

Torsdag 17 oktober
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 18 oktober
 • 17.30 Väckelsedygn på tigrinja

Lördag 19 oktober
 • 11.00 Väckelsedygn på tigrinja
 • Samling kl. 11.00-18.00

Söndag 20 oktober
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Att lyssna i tro"
  Gospelgudstjänst på svenska – Tommy Mellberg, Gospelprojektkören sjunger
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 22 oktober
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Dagens program: Människans förmåga att hitta hopp i världen med Margareta Lilja

Onsdag 23 oktober
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Torsdag 24 oktober
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 25 oktober
 • 18.00 Bön på tigrinja
 • 19.00 Psalm- och lovsångskväll
 • En kväll av tillbedjan. Under ledning av Petter Alin med team sjunger vi psalmer och lovsånger och ber tillsammans. Ca klockan 20.15 serveras fika.

Lördag 26 oktober
 • 13.00 Föreningsmöte
 • Möte för EFS missionsförening i BK, på Utsikten
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt undervisning.

Söndag 27 oktober
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Trons kraft"
  Gudstjänst på svenska – Tommy Mellberg, sång av BK-ensemblen
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola och 15+

Tisdag 29 oktober
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • Samling för daglediga.

Onsdag 30 oktober
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 18.00 Veckomässa
 • Vi firar en enkel mässa tillsammans.

Torsdag 31 oktober
 • 16.00 Höstlovsskoj för barn och tweens
 • En kväll med höstlovsaktivitet för dig som är mellan 7 och 14 år, kl. 16.00-19.00.
  Se mer information här!

Lördag 2 november
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt undervisning.

Tisdag 5 november
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Dagens program: Lena Åmark Ericsson och Claes-Gunnar Ericsson

Onsdag 6 november
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Torsdag 7 november
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 8 november
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Tema: Patriarkerna – Hans Hansson, Frälsningsarmén

Lördag 9 november
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt undervisning.

Söndag 10 november
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Samhällsansvar"
  Gudstjänst på svenska – Tommy Mellberg
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola och 15+
 • 16.00 Gospel Worship Hour med VASA GOSPEL
 • Medverkande:
  VASA GOSPEL
  Maria Smeds
  Maria Nordenback-Kress
  mfl
  Välkommen!

Tisdag 12 november
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • Samling för daglediga.

Onsdag 13 november
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 17.30 Bibelsamtal på tigrinja
 • 18.00 Veckomässa
 • Vi firar en enkel mässa tillsammans.

Torsdag 14 november
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Lördag 16 november
 • 09.30 Himlaliv! – "Jag är världens ljus"
 • Himlaliv är en samling där barn tillsammans med vuxna får träffas och fira en kreativ gudstjänst för alla sinnen! Välkommen – du som varit många gånger i kyrkan eller är nyfiken!
  Se mer information om barn och familj i BK här!
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt undervisning.

Söndag 17 november
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Vaksamhet och väntan"
  Gudstjänst med kreativa uttryck på svenska – Daniel Stenmark
  Gudstjänst på tigrinja – leds av Unga vuxna-gruppen
  Söndagsskola och 15+

Tisdag 19 november
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten, avslut
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Dagens program: Tranströmer och Bibeln; Nya perspektiv på dikten Romerska bågar med Staffan Olovsson

Onsdag 20 november
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Torsdag 21 november
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 22 november
 • 18.00 Bön på tigrinja

Lördag 23 november
 • 10.30 Julbasar
 • Försäljningar, lotteri, mat och fika i härlig julstämning till förmån för församlingens mission. Inleds med andakt kl. 10.30.
 • 14.00 Adventskonsert till förmån för basarinsamlingen
 • Njut av sånger i adventstid och sjung med i omtyckta adventspsalmer. Medverkande är Maria Nordenback-Kress, Petter Alin, BK- ensemblen med flera sångare och musiker i BK.
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt undervisning.

Söndag 24 november
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Kristi återkomst"
  Gudstjänst på svenska – Anna Sophia Bonde
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola
 • 13.00 Föreningsmöte
 • Möte för EFS missionsförening i BK, på Utsikten

Tisdag 26 november
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten, avslut
 • Samling för daglediga.

Onsdag 27 november
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 18.00 Veckomässa
 • Vi firar en enkel mässa tillsammans.

Torsdag 28 november
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 29 november
 • 17.30 Eritreansk kvinnoträff

Söndag 1 december
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Första söndagen i advent: "Ett nådens år"
  Gudstjänst på svenska – Tommy Mellberg, sång av BK-ensemblen
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola och 15+

Torsdag 5 december
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 6 december
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Tema: Bibelns berg – Getrud Lindby, Israelgruppen

Lördag 7 december
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt undervisning.

Söndag 8 december
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Andra söndagen i advent: "Guds rike är nära"
  Gudstjänst på svenska – Magnus Persson
  Gudstjänst på tigrinja –
  Söndagsskola, avslutning i grupperna

Onsdag 11 december
 • 18.00 Veckomässa
 • Vi firar en enkel mässa tillsammans.
 • 18.45 Julgemenskap på Utsikten
 • En församlingskväll med gemenskap och juliga aktiviteter

Torsdag 12 december
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Lördag 14 december
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt undervisning.

Söndag 15 december
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Tredje söndagen i advent: "Bana väg för herren"
  Gemensam gudstjänst för alla åldrar – Sofia Svensson, barnen framför Lucia-musikal. Julfika serveras efteråt.

Lördag 21 december
 • 16.00 Julsångskväll på tigrinja

Söndag 22 december
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Fjärde söndagen i advent: "Herrens moder"
  Gudstjänst på svenska – Tommy Mellberg
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael

Onsdag 25 december
 • 13.00 Sammanlyst Juldagsgudstjänst i Hammarbykyrkan
 • Juldagen: "Jesu födelse"
  Medverkande: Annahita Parsan mfl
  OBS, kl. 13.

Lördag 28 december
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt undervisning.

Söndag 29 december
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Guds barn"
  Gudstjänst på svenska –
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael

Tisdag 31 december
 • 18.00 Bön på tigrinja

Fredag 3 januari
 • 13.30 Jullovsskoj för barn och tweens
 • En dag med jullovsaktivitet för dig som är mellan 7 och 14 år, kl. 13.30-19.00.
  Se mer information här!

Söndag 5 januari
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Guds hus"
  Gudstjänst på svenska –
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael

Möndag 6 januari
 • 11.00 Trettondagsgudstjänst sammanlyst med Hammarbykyrkan i BK
 • "Guds härlighet i Kristus"
  Medverkande: Staffan Grenstedt mfl