Program


Tisdag 18 september
 • 18.30 BK-kören
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00.

Onsdag 19 september
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Torsdag 20 september
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Lördag 22 september
 • 09.00 Församlingsdag på Åkerögården
 • Under en heldag ges vi möjligheten att umgås, lyssna till undervisning, äta god mat och samtala med varandra. Årets församlingsdag äger rum på Åkerögården utanför Norrtälje.
  Gemensam avfärd från Betlehemskyrkan kl 8.00. Mer info här!

Söndag 23 september
 • 11.00 Gudstjänst för alla åldrar
 • Gemensam gudstjänst för alla åldrar - Sofia Svensson m.fl.

Tisdag 25 september
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikabord. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Gäst: Erik Ericksen, "Rebellkirurgen" i Aira, Etiopien.
 • 18.30 BK-kören
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00.

Onsdag 26 september
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Torsdag 27 september
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 28 september
 • 17.30 Bibelstudium och bön på tigrinja

Lördag 29 september
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.
 • 18.00 Insamlingskväll på Utsikten: Se, be, ge
 • Denna kväll sänds EFS insamlingssatsning ”Se, be, ge” och vi ordnar en missionskväll med middag, café och musik. För mer info: http://www.betlehemskyrkan.com/insamlingskvall-se-be-ge/

Söndag 30 september
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Gudstjänst på svenska - Mark Carlsson
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 2 oktober
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • 18.30 BK-kören
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00.

Onsdag 3 oktober
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Torsdag 4 oktober
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.
 • 18.15 Gospelkör
 • Projektkör - välkommen och släpp loss sångglädjen vid tre övningar och två uppsjungningar i oktober! Vi börjar med fika kl. 18.15 och avslutar kl. 20.45. Mer info under Aktiviteter/Musik.
 • 18.30 BK:s missionsskola, upptakt
 • Kvällens tema: Jesus som missionär.

  För anmälan (senast 1/10) och info, se http://www.betlehemskyrkan.com/missionsskola/

Fredag 5 oktober
 • 17.30 Unga vuxna-konferens: Livsväg i Uppsala
 • Livsväg är för dig som är mellan 18 och 35 år, och äger rum den 5-7 oktober i Lötenkyrkan och Johannelunds teologiska högskola, Uppsala.
  Här finns en plats att möta andra i din egen ålder, samtala om livet och tron, äta god mat samt ta del av fräsch undervisning och levande gudstjänster.
  Mer info finns på livsvag.efs.nu.
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israel 70 år - historia, nu och framtid, Ulf Cahn, generalsekreterare i Förenade Israelinsamlingen

Lördag 6 oktober
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 7 oktober
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Gudstjänst på svenska - Christoffer Abrahamsson
  Gudstjänst på tigrinja - Efrem Asfaha
  Söndagsskola

Tisdag 9 oktober
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikabord. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Gäst: Johan Ericson, kommunikation- och insamlingschef på EFS riks, talar om EFS vision och längtan.
 • 18.30 BK-kören
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00.

Onsdag 10 oktober
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.15 Kvällsmässa
 • En enkel mässa i kyrksalen.
  Med efterföljande församlingskväll.
 • 18.00 Församlingskväll
 • Tema: Gud möter oss i smärtan.
  Församlingskväll med måltid, föredrag och samtal. Föranmälan till måltiden. Se mer info under flik Aktiviteter.

Torsdag 11 oktober
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.
 • 18.15 Gospelkör
 • Projektkör - välkommen och släpp loss sångglädjen vid tre övningar och två uppsjungningar i oktober! Vi börjar med fika kl. 18.15 och avslutar kl. 20.45. Mer info under Aktiviteter/Musik.

Fredag 12 oktober
 • 17.30 Bibelstudium och bön på tigrinja

Lördag 13 oktober
 • 10.00 En dag om bön
 • Dagen kommer vara fylld av undervisning om bön och läkande förbön. Den är öppen för den som vill och passar kristna i alla olika åldrar och livssituationer. Inbjudna talare är Gita Andersson och Staffan Stadell som ingår i nätverket "Helhet genom Kristus". Se mer info: http://www.betlehemskyrkan.com/en-dag-om-bon/

Söndag 14 oktober
 • 09.30 Tacksägelsedagen - Förbönsgudstjänst
 • Förbönsgudstjänst i Petrussalen
 • 11.00 Tacksägelsedagen
 • Gemensam gudstjänst - Efrem Asfaha och Mark Carlsson
  Söndagsskola gemensamt för alla grupper - söndagsskolledare
  Skördeauktion på Utsikten efter gudstjänsten, medtag varor för försäljning

Tisdag 16 oktober
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • 18.30 BK-kören
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00.

Onsdag 17 oktober
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Torsdag 18 oktober
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.
 • 18.15 Gospelkör
 • Projektkör - välkommen och släpp loss sångglädjen vid tre övningar och två uppsjungningar i oktober! Vi börjar med fika kl. 18.15 och avslutar kl. 20.45. Mer info under Aktiviteter/Musik.
 • 18.30 BK:s missionsskola
 • Kvällens tema: Sverige - ett missionsland

  För anmälan (senast 1/10) och info, se Aktiviteter.

Fredag 19 oktober
 • 19.30 Gospelkväll
 • Medverkande är gospelprojektkören, Gospel Nation & The Gospel Pearls, samt musiker från Betlehemskyrkan under ledning av Maria Nordenback-Kress, fri entré.

Söndag 21 oktober
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Gudstjänst på svenska - Mark Carlsson, gospelprojektkören
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 23 oktober
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikabord. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Sång av Thure Lundberg.
 • 18.30 BK-kören
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00.

Onsdag 24 oktober
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Fredag 26 oktober
 • 17.30 Bibelstudium och bön på tigrinja
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Judiska kvinnan på Jesu tid - Göran Lennartsson, pastor, teologie doktor
 • 19.00 Psalm- och lovsångskväll
 • Sångare och instrumentalister i Betlehemskyrkan under ledning av musiker i Betlehemskyrkan. Fika från ca kl 20.15.
  http://www.betlehemskyrkan.com/psalm-och-lovsangskvall/

Lördag 27 oktober
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 28 oktober
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Gudstjänst på svenska - Hakon Långström
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Onsdag 31 oktober
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Torsdag 1 november
 • 13.00 Höstlovsskoj för barn och ungdomar
 • BK bjuder in barn och ungdomar från 7-14 år till en rolig eftermiddag/kväll tillsammans! Det kommer vara olika typer av aktiviteter, andakt och mat. Se mer info i Aktiviteter.

Lördag 3 november
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 4 november
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Gudstjänst på svenska - Christoffer Abrahamsson
  Gudstjänst på tigrinja - Efrem Asfaha
  Söndagsskola

Tisdag 6 november
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikabord. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Dagens program: Musik med Lena Åmark Ericsson.
 • 18.30 BK-kören
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00.

Onsdag 7 november
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Torsdag 8 november
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.
 • 18.30 BK:s missionsskola
 • Kvällens tema: Holistisk mission

  För anmälan (senast 1/10) och info: http://www.betlehemskyrkan.com/missionsskola/

Lördag 10 november
 • 09.30 Föräldraforum
 • Föräldraforum är ett tillfälle för föräldrar till barn 0-12 år att mötas i glädjen och svårigheten med att vara förälder.
  Tema: Mellan kramar och ramar - om barnets kärleksspråk.
  Mer info: http://www.betlehemskyrkan.com/foraldraforum-i-bk/
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 11 november
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Gudstjänst på svenska - Mark Carlsson
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 13 november
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • 18.30 BK-kören
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00.

Onsdag 14 november
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.15 Kvällsmässa
 • En enkel mässa i kyrksalen.
  Med efterföljande församlingskväll.
 • 18.00 Församlingskväll
 • Tema: Gud möter oss i skapelsen.
  Församlingskväll med måltid, föredrag och samtal. Föranmälan till måltiden. Se mer info under flik Aktiviteter.

Torsdag 15 november
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 16 november
 • 17.30 Bibelstudium och bön på tigrinja
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Vad säger Nya testamentet om Israel? - Stefan Larsson, folkhögskollärare och delaktig i nätverket Mishkan

Lördag 17 november
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 18 november
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Gudstjänst på svenska - Mark Carlsson
  Gudstjänst på tigrinja - Efrem Asfaha
  Söndagsskola

Tisdag 20 november
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten, avslut
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikabord. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Gäst: Mia Nilson, Hela Människan.
 • 18.30 BK-kören
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00.

Onsdag 21 november
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Torsdag 22 november
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.
 • 18.30 BK:s missionsskola
 • Kvällens tema: Gå ut till alla folk

  För anmälan (senast 1/10) och info: http://www.betlehemskyrkan.com/missionsskola/

Fredag 23 november
 • 17.30 Bibelstudium och bön på tigrinja

Lördag 24 november
 • 10.30 Julbasar med show
 • Välkommen till Betlehemskyrkans årliga julbasar. Försäljning, lotter, second hand, nya och gamla vänner, fika, och julbasarshow. Se mer info i länk.
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 25 november
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Gudstjänst på svenska - Christoffer Abrahamsson
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 27 november
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten, avslut
 • 18.30 BK-kören
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00.

Onsdag 28 november
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Torsdag 29 november
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 30 november
 • 17.30 Eritreansk kvinnoträff

Lördag 1 december
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 2 december
 • 11.00 Första söndagen i advent
 • Gudstjänst på svenska - Mark Carlsson
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 4 december
 • 18.30 BK-kören
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00.

Onsdag 5 december
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Torsdag 6 december
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 7 december
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Hur beskrivs Guds närvaro bland sitt folk i Bibeln? - Per-Olof Hermansson, doktorand och ordförande för Shalom över Israel

Lördag 8 december
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Tisdag 11 december
 • 18.30 BK-kören
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00. Denna träff är sista för terminen och inför Julkonserten 15/12.

Onsdag 12 december
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 11.00 Öppen kyrka - sista för terminen
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag. Sista Öppen kyrka för terminen.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.15 Kvällsmässa
 • En enkel mässa i kyrksalen.
  Med efterföljande församlingskväll.
 • 18.00 Församlingskväll
 • Tema: Gud möter oss i gemenskapen.
  Församlingskväll med måltid, föredrag och samtal. Föranmälan till måltiden. Se mer info under flik Aktiviteter.

Torsdag 13 december
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 14 december
 • 17.30 Bibelstudium och bön på tigrinja

Lördag 15 december
 • 16.00 Julkonsert
 • Gospel Nation & BK-kören
  Solister & Musiker från Betlehemskyrkan under ledning av Maria Nordenback-Kress
  Entré 80 kr
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 16 december
 • 11.00 Tredje söndagen i advent - avslutning söndagsskolan
 • Gemensam gudstjänst för alla åldrar med terminsavslutning för söndagsskolan - Sofia Svensson, medverkande från söndagsskolan, mfl

Lördag 22 december
 • 16.00 Julsångskväll på tigrinja

Söndag 23 december
 • 11.00 Fjärde söndagen i advent
 • Gudstjänst på svenska - Mark Carlsson

Möndag 24 december
 • 10.30 Julbasar med show
 • Välkommen till Betlehemskyrkans årliga julbasar. Försäljning, lotter, second hand, nya och gamla vänner, fika, och julbasarshow. Se mer info i länk.
 • 12.00 Öppet julfirande
 • Välkommen på julfirande på Utsikten den 24 december. Vi kommer äta en enklare jullunch tillsammans, sjunga julsånger och umgås. Dagen avslutas 16.00 med andakt. Föranmälan senast 17/12. Se mer info i länk (kommer).

Söndag 30 december
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Gudstjänst på svenska - Lars-Åke Spånberger
  Gudstjänst på tigrinja - Efrem Asfaha

Torsdag 3 januari
 • 13.00 Jullovsskoj för barn och ungdomar
 • BK bjuder in barn och ungdomar från 7-14 år till en rolig eftermiddag/kväll tillsammans! Det kommer vara olika typer av aktiviteter, andakt och mat. Se mer info i Aktiviteter.