Program


Söndag 24 mars
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Guds mäktiga verk"
  Gudstjänst på svenska - Christoffer Abrahamsson
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 26 mars
 • 18.15 Alpha-kurs
 • Alpha-kursen är till för alla som vill fundera kring livets mening och lära sig mer om kristen tro i en öppen miljö. Tid: 18:15-20:00.

Onsdag 27 mars
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.30 Kvällsmässa
 • Vi firar en enkel kvällsmässa tillsammans i kyrksalen.

Torsdag 28 mars
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 29 mars
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Tema: De räddade judar undan förintelsen – Carina Jarlsbonde, pastor
 • 19.30 Gospelkväll
 • OBS! Inställd pga sjukdom.

Lördag 30 mars
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 31 mars
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Livets bröd"
  Gudstjänst på svenska - Mia Ström, gospelprojektkören
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola och 15+

Tisdag 2 april
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • 18.15 Alpha-kurs
 • Alpha-kursen är till för alla som vill fundera kring livets mening och lära sig mer om kristen tro i en öppen miljö. Tid: 18:15-20:00.

Onsdag 3 april
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Torsdag 4 april
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 5 april
 • 19.00 Psalm- och lovsångskväll
 • En kväll av tillbedjan. Under ledning av Petter Alin med team sjunger vi psalmer och lovsånger och ber tillsammans. Ca klockan 20.15 serveras fika.

Lördag 6 april
 • 09.30 Himlaliv! – med påsktema
 • Himlaliv är en samling där familjer får träffas och fira en kreativ gudstjänst för alla sinnen. Vi börjar med fika och lära känna varandra, har olika kreativa aktiviteter utifrån dagens tema, och sedan har vi ett firande med sång, bön och Bibelberättelse. Avslutningsvis äter vi mat tillsammans. Klockan 9:30-12:00 i kyrksalen.
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 7 april
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Försonaren"
  Gudstjänst med kreativa inslag på svenska - Hans Lindholm
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 9 april
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Dagens program: Att möta Gud i tystnaden – Mia Ström, distriktsföreståndare för EFS Mittsverige
 • 18.15 Alpha-kurs
 • Alpha-kursen är till för alla som vill fundera kring livets mening och lära sig mer om kristen tro i en öppen miljö. Tid: 18:15-20:00.

Onsdag 10 april
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.30 Kvällsmässa
 • Vi firar en enkel kvällsmässa tillsammans i kyrksalen.
 • 18.00 Församlingskväll
 • Tema: Församlingen – de heligas gemenskap
  Församlingskväll med måltid, föredrag och samtal. Föranmälan till måltiden. Se mer info här!

Torsdag 11 april
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 12 april
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Tema: Jerusalem, en 3000-årig stad – Eva-Lisa Boson, lärare

Lördag 13 april
 • 10.00 Städdag på Svalkan
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 14 april
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Vägen till korset"
  Gudstjänst på svenska – Mia Ström
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola och 15+

Tisdag 16 april
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • 18.15 Alpha-kurs, avslut
 • Alpha-kursen är till för alla som vill fundera kring livets mening och lära sig mer om kristen tro i en öppen miljö. Tid: 18:15-20:00.

Onsdag 17 april
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.30 Bibelsamtal på tigrinja

Torsdag 18 april
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.
 • 18.00 Skärtorsdagsmässa
 • Skärtorsdagsmässa med Mia Ström mfl

Fredag 19 april
 • 10.00 Eritreansk konferens, Tyskland
 • Eritreansk konferens för hela Europa i Tyskland under påskhelgen 19-22 april. För mer info, kontakta Fetsum Natnael.
 • 11.00 Långfredagsgudstjänst
 • Långfredagsgudstjänst: Jesu sju sista ord på korset av Josef Haydn – Klas Lindberg, stråkkvartett

Lördag 20 april
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 21 april
 • 11.00 Påskdagsgudstjänst med nattvard
 • "Kristus är uppstånden"
  Gudstjänst på svenska - James Starr, rektor på Johannelunds teologiska högskola
  Gudstjänst på tigrinja -
  Ingen söndagsskola

Tisdag 23 april
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Dagens program: Se Guds Lamm – att förstå Uppenbarelseboken – Hans Lindholm, präst

Onsdag 24 april
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.30 Kvällsmässa
 • Vi firar en enkel kvällsmässa tillsammans i kyrksalen.

Torsdag 25 april
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 26 april
 • 18.00 Bön för Stockholm, Hammarbykyrkan
 • Arrangeras tillsammans med St Clara Kyrka och Hammarbykyrkan.

Söndag 28 april
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Påskens vittnen"
  Sammanlyst gudstjänst i Hammarbykyrkan
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 30 april
 • 18.00 Valborgsfirande på Svalkan
 • Välkommen att fira in våren med oss på sköna Svalkan!
  18:00 Serveringen öppnar
  18:30 Offentligt genrep med manskören
  20:00 Andakt
  20:30 Brasan tänds, vårtal och körsång

Torsdag 2 maj
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 3 maj
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Tema: Aspekter av Messias i de hebreiska bokstäverna – Tommy Hagström, Israelgruppen

Lördag 4 maj
 • 09.30 Föräldraforum
 • Föräldraforum är ett tillfälle för föräldrar till barn 0-12 år att mötas i glädjen och svårigheten med att vara förälder.
  Tema: "Var bor Gud?" – om de stora samtalen de små stunderna med barnen
 • 10.00 Städdag på Svalkan
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 5 maj
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Den gode herden"
  Gudstjänst på svenska - Stefan Gustavsson
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 7 maj
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten, avslut
 • Tisdagsträffens terminsavslutning med utflykt.

Onsdag 8 maj
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.30 Kvällsmässa
 • Vi firar en enkel kvällsmässa tillsammans i kyrksalen.

Torsdag 9 maj
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 10 maj
 • 17.30 Eritreansk kvinnoträff

Lördag 11 maj
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 12 maj
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Vägen till livet"
  Gudstjänst på svenska – Mia Ström och Mark Carlsson
  Gudstjänst på tigrinja -
  Söndagsskola och 15+

Tisdag 14 maj
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten, avslut

Onsdag 15 maj
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Torsdag 16 maj
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Söndag 19 maj
 • 11.00 Gudstjänst
 • "Att växa i tro"
  Gudstjänst på svenska – Sofia Svensson
  Gudstjänst med nattvard på tigrinja –
  Söndagsskola

Onsdag 22 maj
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.30 Kvällsmässa
 • Vi firar en enkel kvällsmässa tillsammans i kyrksalen.
 • 18.00 Församlingskväll
 • Tema: Församlingen – en gemenskap för alla
  Församlingskväll med måltid, föredrag och samtal. Föranmälan till måltiden. Se mer info här!

Torsdag 23 maj
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 24 maj
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Tema: Bönen och gudstjänsten, det innersta rummet i mötet mellan judar och kristna – Göran Larsson, teologie doktor

Lördag 25 maj
 • 16.00 Vårkonsert
 • BK-ensemblen, Gospelkör, solister, sångare och musiker från Betlehemskyrkan under ledning av Maria Nordenback-Kress. Fri entré!
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 26 maj
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Bönen"
  Gudstjänst på svenska -
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola och 15+

Onsdag 29 maj
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Torsdag 30 maj
 • 10.00 Kristi Himmelsfärdsdag-firande
 • Eritreanska gruppen samlas hos Kerstin Säfström. För mer info, kontakta Fetsum Natnael, präst.