Program


Onsdag 14 november
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.15 Kvällsmässa
 • En enkel mässa i kyrksalen.
  Med efterföljande församlingskväll.
 • 18.00 Församlingskväll
 • Tema: Gud möter oss i skapelsen.
  Församlingskväll med måltid, föredrag och samtal. Föranmälan till måltiden. Se mer info under flik Aktiviteter.

Torsdag 15 november
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 16 november
 • 17.30 Bibelstudium och bön på tigrinja
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Vad säger Nya testamentet om Israel? - Stefan Larsson, folkhögskollärare och delaktig i nätverket Mishkan

Lördag 17 november
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 18 november
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Gudstjänst på svenska - Mark Carlsson
  Gudstjänst på tigrinja - Efrem Asfaha
  Söndagsskola

Tisdag 20 november
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten, avslut
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikabord. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Gäst: Mia Nilson, Hela Människan.
 • 18.30 BK-ensemblen
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00.

Onsdag 21 november
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Torsdag 22 november
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 23 november
 • 17.30 Bibelstudium och bön på tigrinja

Lördag 24 november
 • 10.30 Julbasar med show
 • Välkommen till Betlehemskyrkans årliga julbasar. Försäljning, lotter, second hand, nya och gamla vänner, fika, och julbasarshow. Se mer info i länk.
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 25 november
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Gudstjänst på svenska - Christoffer Abrahamsson
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 27 november
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten, avslut
 • 18.30 BK-ensemblen
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00.

Onsdag 28 november
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Torsdag 29 november
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 30 november
 • 17.30 Eritreansk kvinnoträff

Lördag 1 december
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 2 december
 • 11.00 Första söndagen i advent
 • Gudstjänst på svenska - Mark Carlsson, BK-ensemblen
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 4 december
 • 18.30 BK-ensemblen
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00.

Onsdag 5 december
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Torsdag 6 december
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 7 december
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Hur beskrivs Guds närvaro bland sitt folk i Bibeln? - Per-Olof Hermansson, doktorand och ordförande för Shalom över Israel

Lördag 8 december
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Tisdag 11 december
 • 18.30 BK-ensemblen
 • Vi träffas i kyrksalen 18.30-20.00, enkelt drop in-fika från kl. 18.00. Denna träff är sista för terminen och inför Julkonserten 15/12.

Onsdag 12 december
 • 11.00 Öppen kyrka - sista för terminen
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Öppet kl. 11-18 varje onsdag. Sista Öppen kyrka för terminen.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.15 Kvällsmässa
 • En enkel mässa i kyrksalen.
  Med efterföljande församlingskväll.
 • 18.00 Församlingskväll
 • Tema: Gud möter oss i gemenskapen.
  Församlingskväll med måltid, föredrag och samtal. Föranmälan till måltiden. Se mer info under flik Aktiviteter.

Torsdag 13 december
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 14 december
 • 17.30 Bibelstudium och bön på tigrinja

Lördag 15 december
 • 16.00 Julkonsert
 • Gospel Nation & BK-ensemblen
  Solister & Musiker från Betlehemskyrkan under ledning av Maria Nordenback-Kress
  Entré 80 kr
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 16 december
 • 11.00 Tredje söndagen i advent - avslutning söndagsskolan
 • Gemensam gudstjänst för alla åldrar med terminsavslutning för söndagsskolan - Sofia Svensson, medverkande från söndagsskolan, mfl

Lördag 22 december
 • 16.00 Julsångskväll på tigrinja

Söndag 23 december
 • 11.00 Fjärde söndagen i advent
 • Gudstjänst på svenska - Mark Carlsson

Möndag 24 december
 • 12.00 Öppet julfirande
 • Välkommen på julfirande på Utsikten den 24 december. Vi kommer äta en enklare jullunch tillsammans, sjunga julsånger och umgås. Dagen avslutas 16.00 med andakt. Föranmälan senast 17/12. Se mer info: http://www.betlehemskyrkan.com/jullunch/.

Söndag 30 december
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Gudstjänst på svenska - Lars-Åke Spånberger
  Gudstjänst på tigrinja - Efrem Asfaha

Torsdag 3 januari
 • 13.00 Jullovsskoj för barn och ungdomar
 • BK bjuder in barn och ungdomar från 7-14 år till en rolig eftermiddag/kväll tillsammans! Det kommer vara olika typer av aktiviteter, andakt och mat. Se mer info i Aktiviteter.