Program


Söndag 23 juli
 • 11.00 Gudstjänst på Svalkan
 • Marie Larsson

Söndag 30 juli
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard på Svalkan
 • Christoffer Abrahamsson

Söndag 6 augusti
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard på Svalkan
 • Mark Carlsson

Söndag 13 augusti
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard på Svalkan
 • Christoffer Abrahamsson

Onsdag 16 augusti
 • 18.00 Grillfest på Svalkan
 • Kontakta någon av våra präster för mer info

Söndag 20 augusti
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Mark Carlsson

Fredag 25 augusti
 • 18.00 Israelgruppen