Program


Onsdag 23 januari
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Torsdag 24 januari
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 25 januari
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Tema: Nazism, rasism och dess yttersta konsekvenser - Livia Fränkel, Föreningen Förintelsens Överlevande
 • 19.30 Vinterkonferensen
 • Välkommen till årets Vinterkonferens i Stockholm! Vi kommer under sista helgen i januari att få komma samman som kristna i Stockholm för att ta del av undervisning och gudstjänster. Helgen inleds fredag 25 januari med gemensam gudstjänst i Hammarbykyrkan kl. 19.30, fortsätter sedan på lördagen 26 januari från klockan 10.00 i Betlehemskyrkan och avslutas med gemensam festgudstjänst i St Clara Kyrka kl. 11.00 på söndagen.
  För mer info: Se här!

Söndag 27 januari
 • 11.00 Gudstjänst under Vinterkonferensen
 • Festgudstjänst under Vinterkonferensen i St Clara kyrka
  Ingen gudstjänst i Betlehemskyrkan

Tisdag 29 januari
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Dagens program: Att förvalta Guds skapelse – Johannes Widlund, ordförande God Jord

Onsdag 30 januari
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 17.30 Kvällsmässa
 • Vi firar en enkel kvällsmässa tillsammans i kyrksalen.

Fredag 1 februari
 • 17.30 Eritreansk kvinnoträff
 • 18.00 VÄXA på Åkerögården
 • Ledarhelg för unga på Åkerögården, fredag till söndag den 1-3 februari. För mer info se här!

  OBS! INSTÄLLT.

Lördag 2 februari
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 3 februari
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Uppenbarelsens ljus"
  Gudstjänst på svenska - Christoffer Abrahamsson
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 5 februari
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten

Onsdag 6 februari
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.30 Bibelsamtal på tigrinja

Torsdag 7 februari
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Lördag 9 februari
 • 10.00 Församlingsdag: Sök Guds ansikte
 • "Oss följer ju Herden, vi känner hans röst"
  Välkommen till en församlingsdag i BK tillsammans med Ingrid Lundström och Maria Smeds, EFS rikskansli. Dagen föregås av en böneperiod i församlingen. För mer info:Se här!
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 10 februari
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Sådd och skörd"
  Gudstjänst på svenska - Mark Carlsson. Gudstjänsten kommer att vara en kommenterad gudstjänst där de olika momenten förklaras.
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola och 15+
 • 14.00 Visionsträff
 • Visionsträff för församlingen

Tisdag 12 februari
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Dagens program: Luther – Daniel Ringdahl, missionsledare ELM
 • 18.15 Alpha-kurs, uppstart
 • Alpha-kursen är till för alla som vill fundera kring livets mening och lära sig mer om kristen tro i en öppen miljö. Tid: 18:15-20:00.

Onsdag 13 februari
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 17.30 Kvällsmässa
 • Vi firar en enkel kvällsmässa tillsammans i kyrksalen.
 • 18.00 Församlingskväll
 • Tema: Församlingen – de brustnas gemenskap
  Församlingskväll med måltid, föredrag och samtal. Föranmälan till måltiden. Se mer info här!

Torsdag 14 februari
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 15 februari
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Tema: Drottning Ester, Purim och antisemitism - Bengt Mosesson, Keren Kajemet

Lördag 16 februari
 • 10.30 Eritreanskt möte

Söndag 17 februari
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Nåd och tjänst"
  Gudstjänst på svenska - Mark Carlsson
  Gudstjänst på tigrinja - Christoffer Abrahamsson
  Söndagsskola
 • 13.00 Föreningsmöte
 • Föreningsmöte för vår missionsförening, EFS.
 • 14.00 Ledarträning
 • En ledarträning för dig som är ny ledare, är nyfiken på ledarskap eller vill återupptäcka ledarskapet. Vem är jag som ledare och vad gör jag som ledare? Kl. 14:00-15:30.

Tisdag 19 februari
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • 18.15 Alpha-kurs
 • Alpha-kursen är till för alla som vill fundera kring livets mening och lära sig mer om kristen tro i en öppen miljö. Tid: 18:15-20:00.

Onsdag 20 februari
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Torsdag 21 februari
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 22 februari
 • 19.00 Psalm- och lovsångskväll
 • En kväll av tillbedjan. Under ledning av Petter Alin med team sjunger vi psalmer och lovsånger och ber tillsammans. Ca klockan 20.15 serveras fika.

Lördag 23 februari
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 24 februari
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Det levande ordet"
  Gudstjänst på svenska - Christoffer Abrahamsson
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael

Tisdag 26 februari
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Dagens program: EFS och Eritrea – Eyassu Tesfay
 • 18.15 Alpha-kurs
 • Alpha-kursen är till för alla som vill fundera kring livets mening och lära sig mer om kristen tro i en öppen miljö. Tid: 18:15-20:00.

Onsdag 27 februari
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.30 Kvällsmässa
 • Vi firar en enkel kvällsmässa tillsammans i kyrksalen.

Torsdag 28 februari
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Lördag 2 mars
 • 09.30 Föräldraforum
 • Föräldraforum är ett tillfälle för föräldrar till barn 0-12 år att mötas i glädjen och svårigheten med att vara förälder.
  Tema: "Låt barnen komma" – om barnens plats i gemenskapen i kyrkan
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 3 mars
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Kärlekens väg"
  Gudstjänst på svenska - Elisabeth Sandlund
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola och 15+

Tisdag 5 mars
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • 18.15 Alpha-kurs
 • Alpha-kursen är till för alla som vill fundera kring livets mening och lära sig mer om kristen tro i en öppen miljö. Tid: 18:15-20:00.

Onsdag 6 mars
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 18.00 Askonsdagsmässa
 • Askonsdagsmässa inför fastan – Christoffer Abrahamsson
 • 19.15 Gud eller mammon?
 • Bibeln varnar ofta för att våra pengar kan förleda oss. Eller kanske snarare: kärleken till pengar kan förleda. Men hur kan vi tänka kring detta i praktiken? Finns det en specifikt kristen hållning när det gäller pengar och ekonomi? Hur kan vi tänka kring sådana saker som förvaltarskap, enkel livsstil och ekonomisk välsignelse? Finns det en "kristen fördelningspolitik"? Välkommen till en spännande samtalskväll på temat Gud eller mammon. Moderator är Elisabeth Sandlund.
  Arrangörer: Betlehemskyrkan och Svenska Evangeliska Alliansen.

Torsdag 7 mars
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 8 mars
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Tema: Side by side, med SMDA, för att hjälpa Israel att rädda liv - Britt-Marie Möller, Ruth Milchner, Svenska vänföreningen till Magen David Adom

Lördag 9 mars
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Tisdag 12 mars
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Dagens program: Talet om 40, om ökenförberedelserna och fullbordan – Hakon Långström
 • 18.15 Alpha-kurs
 • Alpha-kursen är till för alla som vill fundera kring livets mening och lära sig mer om kristen tro i en öppen miljö. Tid: 18:15-20:00.

Onsdag 13 mars
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.30 Kvällsmässa
 • Vi firar en enkel kvällsmässa tillsammans i kyrksalen.
 • 18.00 Församlingskväll
 • Tema: Församlingen – syndarnas gemenskap
  Församlingskväll med måltid, föredrag och samtal. Föranmälan till måltiden. Se mer info här!

Torsdag 14 mars
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 15 mars
 • 16.00 Jesus till barnen - barnledarkonferens, Uppsala
 • Den 15-17 mars arrangeras Barnledarkonferensen för dig som vill ge Jesus och Bibelns berättelser till Sveriges barn. Vi åker tillsammans barnledare i BK! Se konferensens hemsida för info och anmälan.

Lördag 16 mars
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 17 mars
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Den kämpande tron"
  Gudstjänst på svenska - Mark Carlsson
  Gudstjänst på tigrinja
  Söndagsskola och 15+

Tisdag 19 mars
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • 18.15 Alpha-kurs
 • Alpha-kursen är till för alla som vill fundera kring livets mening och lära sig mer om kristen tro i en öppen miljö. Tid: 18:15-20:00.

Onsdag 20 mars
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Torsdag 21 mars
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Lördag 23 mars
 • 15.00 Årsmöte Betlehemskyrkan
 • Årsmöte för EFS missionsförening i Betlehemskyrkan.
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 24 mars
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Guds mäktiga verk"
  Gudstjänst på svenska - Christoffer Abrahamsson
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 26 mars
 • 18.15 Alpha-kurs
 • Alpha-kursen är till för alla som vill fundera kring livets mening och lära sig mer om kristen tro i en öppen miljö. Tid: 18:15-20:00.

Onsdag 27 mars
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.30 Kvällsmässa
 • Vi firar en enkel kvällsmässa tillsammans i kyrksalen.

Torsdag 28 mars
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 29 mars
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Tema: De räddade judar undan förintelsen – Carina Jarlsbonde, pastor
 • 19.30 Gospelkväll
 • BK Gospelkör och The Gospel Pearls med musiker under ledning av Maria Nordenback-Kress. Fri entré!

Lördag 30 mars
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 31 mars
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Livets bröd"
  Gudstjänst på svenska - Mark Carlsson
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola och 15+

Tisdag 2 april
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • 18.15 Alpha-kurs
 • Alpha-kursen är till för alla som vill fundera kring livets mening och lära sig mer om kristen tro i en öppen miljö. Tid: 18:15-20:00.

Onsdag 3 april
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Torsdag 4 april
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 5 april
 • 19.00 Psalm- och lovsångskväll
 • En kväll av tillbedjan. Under ledning av Petter Alin med team sjunger vi psalmer och lovsånger och ber tillsammans. Ca klockan 20.15 serveras fika.

Lördag 6 april
 • 09.30 Himlaliv! – med påsktema
 • Himlaliv är en samling där familjer får träffas och fira en kreativ gudstjänst för alla sinnen. Vi börjar med fika och lära känna varandra, har olika kreativa aktiviteter utifrån dagens tema, och sedan har vi ett firande med sång, bön och Bibelberättelse. Avslutningsvis äter vi mat tillsammans. Klockan 9:30-12:00 i kyrksalen.
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 7 april
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Försonaren"
  Gudstjänst på svenska - Gustav Hafström
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 9 april
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, sång och musik.
  Dagens program: Att möta Gud i tystnaden – Mia Ström, distriktsföreståndare för EFS Mittsverige
 • 18.15 Alpha-kurs
 • Alpha-kursen är till för alla som vill fundera kring livets mening och lära sig mer om kristen tro i en öppen miljö. Tid: 18:15-20:00.

Onsdag 10 april
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.30 Kvällsmässa
 • Vi firar en enkel kvällsmässa tillsammans i kyrksalen.
 • 18.00 Församlingskväll
 • Tema: Församlingen – de heligas gemenskap
  Församlingskväll med måltid, föredrag och samtal. Föranmälan till måltiden. Se mer info här!

Söndag 28 april
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Påskens vittnen"
  Gudstjänst på svenska - Christoffer Abrahamsson
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola
 • 14.00 Ledarträning
 • En ledarträning för dig som är ny ledare, är nyfiken på ledarskap eller vill återupptäcka ledarskapet. Vem är jag som ledare och vad gör jag som ledare? Kl. 14:00-15:30.

Tisdag 30 april
 • 18.00 Valborgsfirande på Svalkan
 • Välkommen att fira in våren med oss på sköna Svalkan!
  18:00 Serveringen öppnar
  18:30 Offentligt genrep med manskören
  20:00 Andakt
  20:30 Brasan tänds, vårtal och körsång

Torsdag 2 maj
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 3 maj
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Tema: Aspekter av Messias i de hebreiska bokstäverna – Tommy Hagström, Israelgruppen

Lördag 4 maj
 • 09.30 Föräldraforum
 • Föräldraforum är ett tillfälle för föräldrar till barn 0-12 år att mötas i glädjen och svårigheten med att vara förälder.
  Tema: "Var bor Gud?" – om de stora samtalen de små stunderna med barnen
 • 10.00 Städdag på Svalkan
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 5 maj
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Den gode herden"
  Gudstjänst på svenska - Stefan Gustavsson
  Gudstjänst på tigrinja - Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 7 maj
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten, avslut
 • Tisdagsträffens terminsavslutning med utflykt.

Onsdag 8 maj
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.30 Kvällsmässa
 • Vi firar en enkel kvällsmässa tillsammans i kyrksalen.

Torsdag 9 maj
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Fredag 10 maj
 • 17.30 Eritreansk kvinnoträff

Lördag 11 maj
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år och innehåller bibelsamtal, lovsång, bön samt predikan.

Söndag 12 maj
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Vägen till livet"
  Gudstjänst på svenska - Mark Carlsson
  Gudstjänst på tigrinja -
  Söndagsskola och 15+

Tisdag 14 maj
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten, avslut

Onsdag 15 maj
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja

Torsdag 16 maj
 • 12.30 Bön i kyrksalen
 • Vi följer en enkel agenda med sång och bön för världen, kyrkan och oss själva. Ca 30 min.

Söndag 19 maj
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Att växa i tro"
  Gudstjänst på svenska - Christoffer Abrahamsson
  Gudstjänst på tigrinja - Sofia Svensson
  Söndagsskola

Onsdag 22 maj
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.
 • 12.00 Bön på tigrinja
 • 17.30 Kvällsmässa
 • Vi firar en enkel kvällsmässa tillsammans i kyrksalen.
 • 18.00 Församlingskväll
 • Tema: Församlingen – en gemenskap för alla
  Församlingskväll med måltid, föredrag och samtal. Föranmälan till måltiden. Se mer info här!