Program


Onsdag 27 maj
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Fredag 29 maj
 • 18.00 INSTÄLLT - Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Program: ”Himmelska budbärare vid vår sida
  – om änglar och andliga väsen i Bibelns världar”. Camilla von Heijne, lektor och teol. dr.
 • 18.00 Utflykt för eritreanska gruppen
 • Utflykt fredag-söndag

Söndag 31 maj
 • 11.00 Gemensam gudstjänst för alla åldrar
 • Pingstdagen: "Den heliga Anden"
  Sofia Svensson

Onsdag 3 juni
 • 11.00 Öppen Kyrka 11.00-18.00
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Söndag 7 juni
 • 11.00 Webbsänd gudstjänst
 • Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen: Gud - Fader, Son och Ande, Tommy Mellberg

Söndag 14 juni
 • 11.00 Webbsänd gudstjänst
 • Första söndagen efter trefaldighet. "Vårt dop", Stefan Gustavsson

Söndag 21 juni
 • 11.00 Webbsänd gudstjänst med efterliggande nattvardsfirande
 • Den helige Johannes döparens dag: "Den Högstes profet", Tommy Mellberg

Onsdag 24 juni
 • 11.00 Öppen Kyrka 11.00-18.00
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Söndag 28 juni
 • 11.00 Webbsänd gudstjänst
 • Tredje söndagen efter trefaldighet: "Förlorad och återfunnen", Tommy Mellberg