Program


Söndag 16 februari
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Det levande ordet"
  Gudstjänst på svenska – Christoffer Abrahamsson
  Gudstjänst på tigrinja – Efrem Asfaha
  Söndagsskola
 • 16.00 Gospel Worship Hour
 • "If you came to praise him, say amen"
  Medverkande: Maria Nordenback-Kress, Maria Smeds mfl
  För mer info:Se här!

Tisdag 18 februari
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • Samling för daglediga.

Onsdag 19 februari
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Fredag 21 februari
 • 17.30 Eritreansk kvinnoträff
 • 19.00 Psalm- och lovsångskväll
 • En kväll av tillbedjan. Under ledning av Petter Alin med team sjunger vi psalmer och lovsånger och ber tillsammans. Ca klockan 20.15 serveras fika.

Lördag 22 februari
 • 10.00 Möte för eritreanska gruppen

Söndag 23 februari
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Kärlekens väg"
  Gudstjänst på svenska – Tommy Mellberg
  Gudstjänst på tigrinja – leds av unga vuxna
  Söndagsskola

Tisdag 25 februari
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, eller sång och musik.
  Dagens program: Gita Andersson, präst i S:ta Clara kyrka, kaplan kristna riksdagsgruppen – "Kyrkan bättre än jag trodde; en personlig resa via New Age till kristen tro"
 • 15.00 Sportlovsröj
 • Samling för ungdomar tillsammans med andra EFS/Salt-sammanhang i Stockholm.
  Vi möts för Sportlovsröj med bowling och Ungdomsmässa under sportlovet. Mer info här

Onsdag 26 februari
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Fredag 28 februari
 • 18.00 Bön på tigrinja

Söndag 1 mars
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Prövningens stund"
  Gudstjänst på svenska – Tommy Mellberg
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Sportlov, ingen söndagsskola

Tisdag 3 mars
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • Samling för daglediga.

Onsdag 4 mars
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Fredag 6 mars
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Program: ”Skillnaden mellan judendom - kristendom och dsfaktorn”. Bo Krister Ljungberg, teol. dr. och folkhögskollärare

Lördag 7 mars
 • 13.30 Gospel Workshop
 • Konfa City bjuder in till Gospel Workshop med Maria Nordenback-Kress! Öppet för alla unga, ca 14-25 år. Vi sjunger gospel tillsammans och övar inför kvällens Gospelmässa. Anmälan till sofia.svensson@efs.nu senast 3/3.
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år.
  Gemenskap och evangelisation.
 • 18.00 Gospelmässa med ungdomar
 • med Konfa City, öppet för alla. Medverkande: Hans Stanley, Maria Nordenback-Kress och Sofia Svensson mfl

Söndag 8 mars
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Den kämpande tron"
  Gudstjänst på svenska – Mats Nyholm, musik med Järfälla Brass
  Gudstjänst på tigrinja – Efrem Asfaha
  Söndagsskola
 • 13.15 Årsmöte för BK Salt-förening
 • Salt är barn och unga i EFS. Se mer info under fliken BK Ung.

Tisdag 10 mars
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, eller sång och musik.
  Dagens program: Stefan Gustavsson, ordf. Apologia, tidigare generalsekretarare CREDO, ordförande Svenska Evangeliska Alliansen – "Har vetenskapen begravt Gud?"

Onsdag 11 mars
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Lördag 14 mars
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år.
  Bibelstudium.

Söndag 15 mars
 • 11.00 Gemensam gudstjänst med nattvard och Himlaliv
 • "Kampen mot ondskan"
  Gudstjänst på svenska – Tommy Mellberg
  Himlaliv, en kreativ barngudstjänst – Sofia Svensson

Tisdag 17 mars
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • Samling för daglediga.

Onsdag 18 mars
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Lördag 21 mars
 • 15.00 Årsmöte Betlehemskyrkan
 • Årsmöte för Betlehemskyrkans EFS-förening

Söndag 22 mars
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Guds mäktiga verk"
  Gudstjänst på svenska – Anders Sjöberg
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 24 mars
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, eller sång och musik.
  Dagens program: Margaretha Lilja, Psykoterapeut – "Människomöten"

Onsdag 25 mars
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Fredag 27 mars
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Program: ”Den samariska kvinnan i Bibeln och våra textuella trakasserier”. Jesper Svartvik, docent och s steolog
 • 18.00 Bön på tigrinja
 • 19.30 Gospelkväll
 • "Good news in bad times, Good news in good times!
  BK Gospel Choir, Berit Söderholm, Anna Birgersson, Peder Nordenback, Jonas Backman, Robert Erlandsson, Maria Nordenback-Kress m.fl.

Söndag 29 mars
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Försonaren"
  Gudstjänst på svenska – Hakon Långström
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 31 mars
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten
 • Samling för daglediga.

Onsdag 1 april
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Lördag 4 april
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år.
  Gemenskap och evangelisation.

Söndag 5 april
 • 11.00 Gospelmässa
 • Palmsöndagen: "Vägen till korset"
  Tommy Mellberg, BK Gospel Choir
  Påsklov, ingen söndagsskola
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Palmsöndagen: "Vägen till korset"
  Gudstjänst på tigrinja – Efrem Asfaha
  Påsklov, ingen söndagsskola

Tisdag 7 april
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, eller sång och musik.
  Dagens program: Magnus Persson, präst i Hammarbykyrkan, tidigare ledare för pingstförsamlingen United – "HELKYRKLIG; att tillsammans med alla de heliga upptäcka höjden och djupet, bredden och längden av Kristus"

Onsdag 8 april
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Torsdag 9 april
 • 18.00 Skärtorsdagsmässa
 • "Det nya förbundet"
  Tommy Mellberg

Fredag 10 april
 • 11.00 Långfredagsgudstjänst
 • Långfredag: "Korset"
  "Jesu sista ord på korset" av Joseph Haydn – Klas Lindberg och stråkkvartett

Lördag 11 april
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år.
  Bön och lovsång.

Söndag 12 april
 • 11.00 Gemensam gudstjänst med nattvard
 • Påskdagen: Kristus är uppstånden
  Tommy Mellberg, sång av BK-ensemblen
  Söndagsskola

Tisdag 14 april
 • 13.00 Bibelsamtal på Utsikten, avslut
 • Samling för daglediga.

Onsdag 15 april
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Fredag 17 april
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Program: ”Dödahavsrullarna – och nu även på svenska”. Björn Frennesson, präst och teol. dr.
 • 18.00 EFS Mittsveriges distriktskonferens, och SMÅL
 • EFS Mittsverige håller sin årsmöteshelg på Hagabergs folkhögskola 17-19 april. I samband med distriktskonferensen är det även ungdomslägret SMÅL – Salt Mittsveriges årsmötesläger.

Söndag 19 april
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Påskens vittnen"
  Gudstjänst på svenska – Tommy Mellberg
  Gudstjänst på tigrinja – leds av unga vuxna
  Söndagsskola

Tisdag 21 april
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, eller sång och musik.
  Dagens program: Agne Nordlander, teolog, missionär och tidigare rektor Johannelunds teologiska högskola – "Att vara missionär i Ryssland och Georgien"

Onsdag 22 april
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Fredag 24 april
 • 18.00 Bön på tigrinja
 • 19.00 Psalm- och lovsångskväll
 • En kväll av tillbedjan. Under ledning av Petter Alin med team sjunger vi psalmer och lovsånger och ber tillsammans. Ca klockan 20.15 serveras fika.

Söndag 26 april
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Den gode herden"
  Gudstjänst på svenska – Iwan Giertz
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola
 • 16.00 Gospel Worship Hour
 • "If you came to praise him, say amen"
  Medverkande: Maria Nordenback-Kress, Maria Smeds mfl
  För mer info:Se här!

Onsdag 29 april
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Torsdag 30 april
 • 18.00 Valborgsmässofirande på Svalkan
 • Fira in våren med oss på sommarhemmet Svalkan. Från kl. 18.00 är det servering, 18.30 offentligt genrep med manskören, 20.00 andakt, 20.30 tänds brasan, sång av manskören och vårtal.

Lördag 2 maj
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år.
  Gemenskap och evangelisation.

Söndag 3 maj
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Vägen till livet"
  Gudstjänst på svenska – Tommy Mellberg
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Tisdag 5 maj
 • 13.00 Tisdagsträffen på Utsikten, avslut
 • Grupp för daglediga där vi vill se varandra och samtidigt inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med en andakt, sedan följer gemenskap vid fikaborden. Därefter är det föredrag, eller sång och musik.

Onsdag 6 maj
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Fredag 8 maj
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Program: ”Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod fyller 100 år– uppbyggnaden av Israel då och nu”. Ulf Cahn, generalsekre- terare Keren Hayesod.

Lördag 9 maj
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år.
  Bön och lovsång.

Söndag 10 maj
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Att växa i tro"
  Gudstjänst på svenska – Mia Ström, sång av BK-ensemblen
  Gudstjänst på tigrinja – Efrem Asfaha
  Söndagsskola

Onsdag 13 maj
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Lördag 16 maj
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år.
  Bön och lovsång.

Söndag 17 maj
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • Bönsöndagen: "Bönen"
  Gudstjänst på svenska – Anders Sjöberg
  Gudstjänst på tigrinja – Fetsum Natnael
  Söndagsskola

Onsdag 20 maj
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Torsdag 21 maj
 • 10.00 Kristi Himmelsfärdsdag-firande
 • Eritreanska gruppen samlas hos Kerstin Säfström, kontakta präst Fetsum Natnael för mer info.
 • 16.00 EFS och Salts årskonferens i Jönköping
 • Se mer info på konferens.efs.nu

Lördag 23 maj
 • 17.30 Unga vuxna-träff på tigrinja
 • Kvällarna är för tigrinjatalande mellan 18 och 25 år.
  Bibelstudium.

Söndag 24 maj
 • 11.00 Gudstjänst med nattvard
 • "Hjälparen kommer"
  Gudstjänst på svenska –
  Gudstjänst på tigrinja –
  Söndagsskola, avslutning i grupperna

Onsdag 27 maj
 • 11.00 Öppen kyrka
 • Välkommen in i kyrksalen för att be, samtala eller bara vara i lugn och ro en stund. Varje heltimme är det gemensam bibelläsning och bön ca 15 min. Öppet kl. 11-18 varje onsdag.

Fredag 29 maj
 • 18.00 Israelgruppen på Utsikten
 • Israelgruppen är en öppen grupp som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i Storstockholm.
  Program: ”Himmelska budbärare vid vår sida
  – om änglar och andliga väsen i Bibelns världar”. Camilla von Heijne, lektor och teol. dr.
 • 18.00 Utflykt för eritreanska gruppen
 • Utflykt fredag-söndag

Söndag 31 maj
 • 11.00 Gemensam gudstjänst för alla åldrar
 • Pingstdagen: "Den heliga Anden"
  Sofia Svensson