Psalm- och lovsångskväll

Varmt välkommen till Betlehemskyrkan för en kväll av tillbedjan!

Under ledning av Petter Alin med team sjunger vi psalmer och lovsånger och ber tillsammans. Kristina Hellquist delar en betraktelse.

Kl. 19 börjar gudstjänsten och ca 20.15 serveras fika.

Hoppas vi ses!