Relationskurs

- – - – - – - Betlehemskyrkans relationskurs, uppstart 16 februari – - – - – - -

Vi lever i relationer, men det finns stora utmaningar med att leva i dem. Vi vill därför bjuda in dig som lever i en parrelation till en relationskurs. Kursen vill hjälpa dem som lever tillsammans att stärka sin relation och utveckla den. Kvällen inleds med att du och din partner äter en god måltid tillsammans. Därefter kommer kursledarna delge sina tankar om det aktuella ämnet samt ge mycket tid till dig och din partner att samtala om de frågor som lyfts fram. Samtalen kommer enbart ske i de olika paren och inget av det som sägs kommer lyftas fram i storgrupp. Kursen är en friskvårdskurs och inte en kurs för par i akuta kriser.

Datumen: 16/2, 2/3, 16/3 och 30/3.
Tid: 18.30–20.00.
Plats: Utsikten, Rehnsgatan 20.
Kostnad: Kursen är gratis.
Teman för kursen är: Hur kan man hjälpa varandra att växa? Hur vågar man vara svag tillsammans? Hur kan man samtala med varandra och lösa konflikter? Hur håller man ihop genom hela livet? 

Välkommen med din anmälan till anmalan@betlehemskyrkan.com Vid frågor är du välkommen att Mark eller Christoffer som är präster i Betlehemskyrkan. Deras kontaktuppgifter är följande: Mark Carlsson (mark.carlsson@betlehemskyrkan.com, 0733- 30 14 84) eller Christoffer Abrahamsson (christoffer.abrahamsson@betlehemskyrkan.com, 0764- 40 65 15).

Hoppas vi ses!